Prescil I. Canete

Cordova, Cebu

SAYO sa buntag inigbangon gayud ni Braulio gikan sa gihigdaan niya modayon siya pagkuha sa karaan niyang makinilya ug ipahimutang sa iyang talad sulatanan. Bisag unsa lay iyang mahunahunaan nga sulaton. Mokitiw dayon ang iyang mga tudlo nunot sa hinagtok sa mga tekla niini. Anhi siya magmakinilya simpig sa tambuanan kay sayon ra niya ang pagtaltag sa agiw sa iyang sigarilyo.

Nakat-on siya pagsulat pinaagi sa kanunay niyang pagbasa og mga sugilanon sa mga inilang magsusulat sa pinulongang Sugbuanon. Sukad pa sa batan-on pa siya ug hangtod karon nga medyo edaran na, ang pagsulat og sugilanon, balak ug artikulo maoy iyang gikalingawan. Dili siya kagikan og magsusulat kay ang inagos sa iyang hunahuna kanunayng nagpanikad, kay buot mokaplag og mga butang tulukibon.

Karong buntaga sa iyang paglingkod sa talad sulatanan, igo lang niyang gihungit ang papel sa makinilya kay didto sa atbang ang iyang pagtagad nadani kang Elona, batan-on ug maanyag niyang silingan, nga nanilhig sa nataran sa ilang balay. Wala mamilok ang iyang mga mata nga nagsud-ong kang Elona kansang daster nga gisul-ob igo lang misaylo sa iyang sampot. ‘Kaputi ug kais-is sa paa ni Elona,’ nagkanayon ang hunahuna ni Braulio. Nagtilagak ang iyang laway sa kaibog. Misamot ang iyang gibating kahigwaos dihang nabantang sa iyang mga mata ang nagti­ngabngab nga dughan niini tungod sa kadako sa liab sa iyang daster. Daw nagpanikad sa kabus-ok ang duha ka gagmayng bulkan.

Minyo na si Elona ug duha na gani ang mga anak niini. Ang bigot ug maayong pagka lalik niyang lawas naghiting-hiting pa sa kamatin­talon. Bakakon ang anak ni Adan nga dili maibog kaniya.

Gitagbaw ni Braulio ang iyang kaugalingon pagsud-ong kang Elona nga unta dili man kay karon ra niya makita si Elona nga nanilhig sa ilang nataran. Hapit adlawng tanan makita niya kini nga nanilhig sa ilang nataran kay ang mga layang dahon sa Magtalisay nga nagbarog atbang sa balay nilang Elona daw maglumba pagpangatagak kon uyugon na sa laagang huyuhoy. Mao nga silhigon kini ni Elona ug hipuson kay dili siya buot nga magpasad ang sagbot tipon sa dili maato paghipos nga mga basura.

Igo na lang sa pagpangindahay si Braulio. Kadtong tanan morag damgo na lang. Wala na siyay higayon nga iyang ikasumbong kang Elona ang gihambin niyang kaibog niini, kay gawas nga siya (Braulio) minyong dako, si Elona aduna na say bana.

Gipadayon ni Braulio ang pagsulat sa nabaraw niyang sugilanon dihang nakita niya nga misulod na si Elona sa balay niini. Morag nag­lutaw ang iyang mga kamot nga nagdukdok sa mga tekla sa makinilya. Unya gisawilik niya ang upos sa sigarilyo ug gibuga ang aso human tiluka ang katapusang duga sa iyang alimyon. (Katapusan)