Israel G. Ybañez

Balamban, Cebu

UNANG adlaw sa klase. Malipayon ang mga bata ning unang adlaw sa pag-abli sa klase dinhi sa Banika National High School. Apan alang kang Fred dili hitupngan ang iyang kalipay nga nagsud-ong sa iyang anak nga misulod sa eskuylahan.

Taksi drayber si Fred. Naninguha siyag kayod sa iyang trabaho alang sa kaugmaon sa iyang pamilya. Ug gilantaw niya ang kalampusan sa bugtong nilang anak aron dili mapareha niya nga igo lang nakatapos sa elementarya. Nasubo si Fred nga wa hatagig bili sa iyang anak.

Duha ka tuig na ang milabay human mo-gradwar si Junior sa elementarya ug wala na ganahi mopadayon pagtungha sa segundariya. Kiniy hinungdan sa kalagot niya sa iyang anak.

“Junior, sa atong kakabos, ang edukasyon maoy bugtong nga ikabilin namong Mama Lina kanimo. Busa tahura ang akong gusto kay ako ang labaw dinhi,” pasabot ni Fred.

“Mao bitaw nga dili na ko mo-eskuyla, Papa, aron dili ko molabaw nimo,” ni Junior.

“Unsay buot nimong ipasabot, Junior?” sukna ni Fred.

“Ikaw, Pa, elementary gradwet ra man ka, busa moundang lang ko aron pareho da kitag grado!” pangatarungan ni Junior.

Way nahimo si Fred sa pagpasabot kang Junior. Nakita niya ang iyang kaugalingon. Siya ang kinamaguwangan sa napulo ka managsuon. Apan siya lang ang way propesyon. Tapulan siya mo-eskuyla. Busa dili niya gusto nga mahitabo kini sa bugtong nilang anak.

“Fred, wa man gihapoy kibo si Junior sa pag-eskuyla. Sunod semana enrollment na,” ni Lina nga nabalaka sa ilang anak.

“Ayaw kabalaka, Lin. Ugma aduna akoy buhaton aron ma-engganyo atong anak sa pag-eskuyla,” ni Fred.

Mipauli si Fred sa ilang balay nga may dalang usa ka tibuok litsong manok. Gisaw-an nilang tulo alang sa ilang paniudto.

“Adlaw man sigurong Papa Fred karon,” tiaw ni Junior nga nagkatawa sa kahimuot.

“Basta may kwarta, Junior, lami ang atong makaon,” ni Fred nga mikilo sa anak.

Human sa ilang paniudto giagda ni Fred iyang asawa ug anak sa pagpanuroy sakay sa iyang taksi nga gimaneho. Saya kaayo ang dughan ni Junior nga milingkod sa atubangan.

Gikan sa balay nila sa Banika gisuroy nila ang SRP. Gipakita ni Fred ang mga bag-ong bilding nga gitukod. Nakita ni Junior nga napagtong sa kainit sa adlaw ang mga trabahador.

“Luoya gud nila, Papa! Agwanta lang sila anang trabahua?” sukna ni Junior.

“Wa silay mahimo, Junior, aron mabuhi ilang pamilya. Unsaon nga tapulan man kanang mga tawhana pa-eskuylahon sa ilang ginikanan kaniadtong bata pa sila,” pasabot ni Fred.

Nahimuot si Fred sa nakita niya sa panagway ni Junior. Mikiwi ang baba ni Junior nga naluoy sa mga trabahador.

Human ikapakita ni Fred ang lisod nga mga trabaho pinaagi sa kusog, gisuroy na usab nila ang Ayala. Gipakita ni Fred ang mga kawani sa banko nga bag-o lang nakagula sa banko nga ilang gialagaran. Nakita ni Junior nga midiretsog sakay sa ilang kotse.

“Esputinga sila, Pa, aduna pay nindot nga kotse,” ni Junior nga naibog sa iyang nakita

“Kugihan man kaayo na silang mo-eskuyla sa bata pa sila,” ni Fred.

Human gisuroy ni Fred iyang pamilya, nanguli sila sa ilang balay. Nalipay siya nga natapos na iyang tahas ngadto sa iyang anak.

“Karong sunod semana, Junior, pauli lang sa atong probinsiya aron makatabang sa imong Lolo pagpananom og kamote,” sugyot ni Fred.

“Dili ko mananom og kamote, Pa, uy! Mopadayon ko pag-eskuyla,” ni Junior. “Gusto ko motrabaho sa banko!”

Way kabutangan ni Fred sa iyang kalipay. Misalir ang iyang paagi aron mahimatngon si Junior sa kabililhon sa edukasyon. (Katapusan)