Henry Y. Manus

Basak-Iba, Lapu-Lapu City

“GOOD morning, Sir!” Nangatahuran ko dihang nakita ko si Mr. Monte nga naglingkod sa iyang lamesa. Misulod dayon ko sa iyang opisina nga mainampingon ug milingkod sa bakanteng lingkuranan.

“Unsa may naka ‘good’ ning buntaga, Renato?” ni Mr. Monte sa tingog nga may kasuko. Siya ang manedyer ning kompaniya nga akong gitrabahoan.

“Gipatawag man ko nimo, Sir.”

“Oo, gipaanhi tika kay nakasala ka sa kompaniya, Renato!” ni Mr. Monte nga mipunit sa usa ka puting papel gikan sa ibabaw sa lamesa ug gitunol kini kanako.

Gidawat ko ang papel ug gibasa. Human niini mibarog ko nga luhaan ang mga mata. Migawas ko sa opisina nga walay tingog-tingog. Nabatyagan ko ang kalit nga paghuot sa akong dughan tungod sa kapungot. Apan wala koy mahimo sa mando ni Mr. Monte kay ultimo lamang akong trabahante. Ug dili sab ko buot nga mosukol sa among manedyer sa kahadlok nga mawad-an kog panginabuhian.

“Unsa may problema, Bay Renato, nga gipatawag ka man sa atong manedyer?” sukna ni Boyax, suod kong higala ug kauban sa trabaho.

“Gisuspenso kog usa ka semana, Bay Boyax,” matod ko nga nagkurog ang tingog. “Unsa na man lay ipakaon nako sa akong pamilya niini. Atol pa gyud nga na-ospital ang bugtong kong anak!” Mibuhagay sa akong mga mata ang mga luha.

Gikuha ni Boyax ang papel ug gibasa. “Tungod lang sa mga adlawng wala ka makatrabaho ug wala makapananghid gumikan sa masakiton mong anak gisuspenso na kag usa ka semana?” Ang pangutana niya gitubag ko lang og usa ka lawom nga panghupaw.

Pagka alas singko sa hapon nagkuyog mi si Boyax nga nakigdungan sa pagpanggawas sa among mga kauban. Nanamilit ko kanila dihang nahigawas na kami sa ‘gate.’ Apan nabugto ang among panagkabildo dihang kalit nga may kagubot nga nahitabo sa ‘gate.’ Sa among paglingi maoy among nakita ang badlungon namong kauban nga si Islaw nga gipusasan sa guwardiya kay nadakpan sa akto nga nagluklok og usa ka mahalong butang sa kompaniya. Mihunong mi ug mipahipi sa sementadong koral ug naniid.

Taudtaod among nakita si Mr. Monte nga migawas ug miduol sa guwardiya. Gikuha niya gikan sa guwardiya ang gikawat nga butang. Dayon gidala niya si Islaw nga giagbayan ngadto sa iyang opisina.

Human sa pipila ka mga gutlo migawas si Islaw nga nagkatawa, nga daw nagbiaybiay sa guwardiya sa ‘gate.’ Amo siyang giduol ug gipangutana.

“U-Unsa may silot ni Mr. Monte nimo, Bay Islaw?” sukna ko kang Islaw.

Mibahakhak ug mikatawa si Islaw nga mipasiplat kanamo ug sa guwardiya nga naglantaw kanamo.

“Way silot, Bay, kay nangayo man kog pasaylo. Pero giingnan ko niya nga dili na ko mangawat pag-usab,” matod ni Islaw nga dako kaayog ngisi.

Daw buto sa bomba ang mga pulong ni Islaw nga nakapabungog kanako. Unya milakang ko pahilayo kaniya nga naghunahuna sa panghitabo. “Mas maayo pa diay ang mangawat kay dili pa masuspenso kaysa mopalta sa trabaho nga dili makapananghid!” Nahimugso ang mga pulong nga diha lamang sulod sa akong dughan. “Pagka hiwi sa sumbanan ni Mr. Monte!” Na­kapangagho ko. (Katapusan)