Melchor U. Yburan

Sto. Nino, Suba, Pasil, Cebu City

Ania!

Ania!

Kini gayud dawata,

Ang singsing ko imo na.

Ampingi!

Ampingi!

Sama sa pag-amping ko

Sa singsing gihatag mo.

Kita gayud magbug-os

Sa gugma natong tim-os.

Mao kini: ikaw ug ako

Gihiusa sa Ginuo.

Sud-onga!

Sud-onga!

Ang adlaw nga nagsabwag

Sa tin-aw nga kahayag.

Kita gayud gitultolan

Sa hapsay, tanos nga dalan,

Kay didto sa unahan

Ikaw’g ako mabulahan.

Kanindot!

Kanindot!

Langitnon kini nga Pahat,

Maoy atong madawat.

Salamat!

Salamat!