PABORITO sa akong mga kaluha sa gagmay pa ang imported nga stokolating palaman, maong kanunay nako kining gahinan kada pangumpra ma Domingo bisag medyo mahal para sila mangalipay. Usahay ako na lang inaton pag-ayo akong budget labi na og magpa-cute og hangyo nga ilang pun-an ang akong iba­yad gikan sa ilang natigum nga allowance para lang mapalit ang paboritong palaman. 

Usa ka higayon, tungod sa kahangol ug kahadlok nga dali ra kining mahurot, naniguro ang usa nila og tago sa palaman. Iya kining gibutang sa pinakataas nga bahin sa tokador sa among kusina aron dili dali makit-an ug mahurot labi na kung lanlanon.

Ang pagtago sa maong palaman maoy naka-ingon sa kagubot adtong higayuna kay naghilak naman ang iyang kapid nga naghinamhinam nga makakaon niini samtang ako nasuko kay nagtuo man ko nga wala mabutang sa tindira sa akong mga kinumpra.

Aron mahusay, akong gitagsa-tagsa pagbalik og habwa ang sulod sa plastic bag ang tanang kinumpra. Niadtong higayuna mikalit og katkat  ang usa nila og didto iyang gikuha ug dali-dali gibira ang  iyang gitaguan nga binutilyang stokolate. Tungod sa kadanghag, kalit kining nahulog. Kami tanan nangangha sa nahitabo kay maayo man pagkabungkag-buak ang botelya nga ilang gikahinam-hinaman. Pwerting hiluma sa duha apil na ko kay puro mi wala katingog sa nahitabo.

Human ming tulo nanglimpyo sa nagkalat nga stokolate og buak nga botelya, ako silang gipasulod sa akong lawak ug hinay nga gi-estoryahan sa nahitabo. Ako gipakita ang sitwasyon sa nahitabo og gipasabot sa implikasyon ni-ini nga wala na hinuon makaon tungod sa kalaog ug kahakog.

Dili sayon mahimong ginikanan, bisag sakit sa akong buot, akong gipasuway akong mga anak og ingon aning klase nga disiplina ma-positibo o negatibo man ang resulta, hiwi man o tadlong nga binuhatan samtang gamay pa aron sila mismo makakita sa tinu-oray nga sitwasyon ug maka amgo sa kalapasan nga nahimo.

Ako nagtuo nga ang pagdisiplina dili lang ang kanunay nga pagsulti og pagpahinumdom kundi pagpasuway sa bata og sama ining kasinatian para sila mismo maka amgo sa kaugalingong sayop/kalapasan og ang implikasyon ug resulta ni-ini. Kini maghatag sab og tinu-uray nga leksyon nga dili na nimo mismong ipakita. Dili sa tanang panahon nga saw-on sa ginikanan ang kakuwangan o kasaypanan sa bata aron dili kini magsalig nga kanunay dunay mosapopo kanila.

Pina-agi ini, ang bata makat-on sa paghimo og ka­ugalingong disisyon ug hinay-hinay madisiplina ang kaugalingong lakip ang pag-angkon og responsiblidad hangtod ma independente.  

Walay eskwelahan para mahimong perpekto nga ginikanan apan kita tanan nanlimbasog nga unta mapadako nato atong mga anak nga utukan, himsog ug malipayon.