NAKAANGKON og a­­­ten­­syong medikal ang 620 ka mga lumolupyo sa Basak, San Fernando sa pagdala’g balik sa Taiheiyo Cement Philippines, Inc. (TCPI) sa ilang dapit sa medical mission human sa upat ka tuig, diin mas doble pa ang mga pasyenteng naalagaran kay sa kaniadto.

Labing minos 458 ang nakapakonsulta, sam­tang natagad ang la­­­ing 126 nga may mga pro­blema na sa ilang pa­nan-aw ug 36 ka mga ka­so nga may labot sa ilang ngipon sa barangay hall ning bag-o, matod ni Dr. Ildebrando E. Estella, doktor sa kompanya ug panguó sa misyon.

Unang napangalagaran ang Basak sa misyon sa TCPI uban sa Solid Earth Development Corp. (SEDC) pagka Disyembre 2010 sa dihang 313 ka mga pasyente ang natagad.

Atol sa bag-ohay nga misyon, nasuta sa mga tigpasiugda nga kasagaran sa mga hamtong may gipamati nga altapresyon, panakit sa kaúnuran ug panuhot, artraytis, panghapdos sa kuto-kuto ug pagkalipong, samtang na­batyagan sa mga kabataan ang mga kaso sa hilanat, impetigo, gastro-enteritis ug kadaut sa mga ngipon.

May mga kaso sagad nga mga panip-on ug ubo-ubo ang pipila sa mga hamtong ug kabataán tungod sa upper respiratory tract infection, matang nga kumon lukop nasud.

Nakiglambigit isip sakop sa medical team sila si Dr. Lelet Estella, Dr. Kharren Carolyn Lada, Dr. Normacita Infantado, Dr. Debra Capulong ug Dr. Jojie Ceniza, samtang mitagad sila si Dr. Pearl Cabautan ug Dr. Philip Oacan sa mga may kaso sa ngipon. (PR)