KISDOM ug ngitngit nga kahimtang ang namat-an nga kalibotan sa 9 anyos nga si Daniel Cabrera. Sama sa kangiob sa iyang kinabuhi nga sayong nawad-an og amahan.

Nahimong viral sa internet ang kinabuhi ni Daniel human dunay mikuha og litrato sa iyang pagkugi og tuon ilawom sa suga gikan sa usa ka food outlet sa dakbayan sa Mandaue.

Si Daniel, gianggaan og Biboy, ang ikaduha sa unom ka mga anak sa iyang inahan nga si Christina Espinosa. Sa dihang nag-edad pa lang og 6 anyos si Biboy, namatay ang iyang amahan nga construction worker.

Si Christina kaabag lang sa pagpaninda og pungku-pungko. Ang tibuok mga miyembro sa ilang pa­milya anha lang matulog sa stall sa pungku-pungko nga walay elektrisidad.

Wala na sila makapatukod og usab ug bisan payag human nasunog ang ilang panimalay sa Barangay Tipolo sa Mandaue City.

Grade 3 si Biboy sa Subangdaku Elementary School. Ang daw itom nga dag-om sa ilang kakabos wala nakapaluya sa bata aron makapadayon og tungha. Kay wala may kahayag gikan sa elektrisidad, nanghuwam siyag kahayag gikan sa sugang dagitabnon gikan sa establisemento sa pagkaon.

Sa iyang pagkabata, simple lang ang iyang pangandoy. Iyang pangindahay nga makaangkon na og elektrisidad sa iyang gipuy-an. Binata lang ang iyang kalipay nga makaangkon og drawing book.

Kon mouyon ang kahigayonan, igdako niya nangandoy siya nga mahimong polis o doktor.

Wala sa iyang hunahuna nga dili matuman ang gidamgo nga propesyon. Basta, sa pagkakaron, nagkugi siya sa pagtuon.

Si Biboy, ehemplo sa pobre nga mga bata nga wala ilha ang kakabos nga babag sa pag-angkon og maayong edukasyon. Apan taas pa siya og sakrispisyo samtang nagbaktas sa ngiob ug ngitngit nga dalan paingon sa mahayag nga kaugmaon.

Ang sama ni Biboy ang angayang hatagan og pagtagad dili lang sa gobyerno apan apil na nato nga may kasingkasing sa pagtabang. May mga malumo unta og kasingkasing nga motabang ni Biboy aron makapatukod bisan payag alang niya ug sa mga miyembro sa iyang pamilya.

May mga bulawan unta og balatian aron dunay elektrisidad si Biboy nga simbolo sa kahayag sa pobreng bata. May andam unta nga mohatag og dra­wing book ni Biboy nga modugang og inspirasyon sa batang kabos sa paghulma sa iyang mga maayong damgo.

Daghang mga bata nga bisan pobre apan hayahay ang kinabuhi sa pag-eskuwela.

Bulahan sila karon nga wala nakatilaw sa pag-antos ug mga kalisdanan ni Biboy. Ang ila na lang nga problema mao ang pagtuon aron makapasar ug makatiwas og tungha.