Elden Hortelano Cometa

Managase, Tabogon, Cebu

HUYHOY ang mga abaga ug laylay ang mga tuhod ni Bryan nga naglakaw daplin sa sementadong karsada. Morag wala siya sa kaugalingon human manaog sa hagdanan sa balay ni Michelle, ang binuhat nga maoy natingban sa iyang gugma.

“Hunonga na kanang imong pagpangulitawo kanako. Di ko gustong maglaom ka pa!” prangka ni Michelle kaniya.

Human madungog ang gisulti sa dalaga walay tingog nga nanaog sa balay si Bryan. Apan lab-as pa sa iyang panumdoman ang una niyang pagpamisita sa dalaga.

“Bryan, kon makapaabot ka sa akong saktong edad sud sa duha ka tuig, sugton na tika,” maoy saad ni Michelle. Apan tulo pa lang gani ka bulan ang nakalabay, giprangkahan na hinuon siya nga hunungon na ang pagpangulitawo niya sa dalaga.

Nahinuklog si Bryan kon unsa gyud ang hinungdan nganong wa tumana ni Michelle ang ilang sabot nga sugton na siya human ang duha ka tuig. Nagtinarong man unta siya. Kon maghisgot og kuwarta, dili man sila maglisod kay dako man siya og suweldo sa kompaniya nga iyang gitrabahuan. Ug ari sa panagway, puyra buyag, mora man sab siyag si Ninyo Mulach. Ubay-ubay na ang mga dalaga nga gidaygan niya sa iyang tim-os nga gugma, apan managsama silang ta­nan nga mibalibad sa iyang gugmang gihalad.

Walay tumong ang iyang paglakaw ug didto siya dad-a sa iyang mga tiil sa usa ka plasa nga maoy sagad suroyan sa mga tawo labi na sa mga manag-uyab. Gibati siya og kaibog nga nagtan-aw sa duha ka binuhat nga loving kaayong nagparayganay ilawom sa dakong punoan sa kahoy. Ang babaye naghigda sa yuta ug nag-unlan sa paa sa lalake. Malipayon ang duha. Matag karon ug unya mohawok ang lalake sa ngabil sa babaye.

Mipadayon si Bryan paglakaw ug mipaingon sa sementadong lingkuranan nga nagliyok sa usa ka punoan sa akasya. Klaro ang pagka upaw sa maong kahoy tungod sa pagpangalarag sa mga dahon, bunga sa nagpadayong kainit sa panahon nga El Nino. Milingkod siya sa ngilit sa lingkuranan ug miginhawa og halawom. Human ikabuga ang naguom nga hangin sa iyang baba, mihangad siya sa langit. Nasangit ang iyang panan-aw sa mga sanga sa akasya ug nakita nga aduna nay nanggitib nga gagmayng mga dahon. Nakaingon siya sa iyang kaugalingon nga maayo pa ang punoan sa akasya kay may misubol na nga mga salingsing, timailhan kini sa bag-ong paglaom nga manglunhaw pagbalik ang panagway sa akasya.

Apan ang iyang gugma kang Michelle nalarag na. Wala siya masayod kon may mosubol bang bag-ong paglaom gikan sa binuhat nga natingban sa iyang gugma.

“Tabi, way naglingkod dinhi?” Nahipugwat si Bryan gikan sa iyang paghandom dihang nabati niya ang tingog sa usa ka dalaga nga nagtudlo sa dapit sa lingkuranan duol sa

iyang nahimutangan.

“Wala, Miss,” ni Bryan ng mitan-aw sa pa­nagway sa dalaga. Maanyag kini ug sa iyang banabana katalirungan niyag edad.

Milingkod ang dalaga nga mihiling sa iyang selpon. Karon ug unya mopasiklap kini kang Bryan.

“May gihuwat ka, Miss?” Wa kaantos nangu­tana si Bryan.

“Wa man. Nagpahayahay ra ko diri,” tubag sa dalaga. “Ikaw, may gihuwat ka?”

“Wa pod. Nagpalabay lang ko sa oras diri. Pwede ba mag-ila-ila ta?” ni Bryan.

“Pwede man. Ako si Janna. Ikaw?”

“Si Bryan ko,” ni Bryan nga mitunol sa iyang tuong kamot nga gidawat ni Janna.

Unya nag-estoryahay sila bahin sa ilang kaugalingon. Didto sulod sa dughan ni Bryan may migitib nga bag-ong pagbati alang kang Janna. Apan kinahanglan pa kini niyang tan-ugan ug galmon aron molipang. (KATAPUSAN)