Garcia: Ing Bye ning Nwan a Kiku (The Life of Saint Francis)

“Kakataskatasan, Pekamayupaya, Pekamayap a Panginwan,
Keka ing sablang kapuryan, sablang ligaya, sablang dangal at sablang kalam.

Keka la mu kabud, Kakataskatasan, bandi mo Mo ngan, at alang ating-kamatayang labi
Ding makiyulagang magkas king Kekang Lagyu.

Mipuryan Ka sana kanakung Ginu karing sablang lelangan,
Lalung-lalu na ing Kakang Aldo,
Ya ing aldo a kapamilatan Mu mikakayaslag kami.
At malagu ta’t maslag ating dakilang sala,
Keka Kakataskatasan, atin yang awig.

Mipuryan Ka sana, kanakung Ginu, kapamilatan nang Kakang Bulan at ding batwin,
Karing banwa gewa Mu lang maslag, mal at patas.

Mipuryan Ka sana, kanakung Ginu, kapamilatan nang Kakang Labul at ning Angin,
At masampat at masigwa, sablang gana ning panaun,
Kapamilatan da tatangalan Mo ring sabalang lelangan Mu.

Mipuryan Ka sana, kanakung Ginu, kapamilatan nang Kakang Danum,
Binang nanabangnan, mapakumbaba, mal at dalise.

Mipuryan Ka sana, kanakung Ginu, kapamilatan nang kakang Api,
Kapamilatan napaslagan Mu ing bengi at malagu ya
At mapamyalung, mabulas at masikan.

Mipuryan Ka sana, kanakung Ginu, kapamilatan ning Atsi mi,
Indung Yatua sesese at manibala kekami,
Papalwal miyayaliwang bunga ating makule bulaklak at tanaman.
Mipuryan Ka sana, kanakung Ginu, kapamilatan ding mamatawad
Para king lugud da Keka ila ring mamatawad
Para king lugud Mu at sumaksi ing sakit at panyubuk.

Mikalam la ding mibabata king kapayapan,
Kapamilatan Mu, Kakataskatasan, miputungan la.

Mipuryan Ka sana, kanakung Ginu, kapamilatan ning Atsing Kamatayan,
Kapamilatan na alang mabibye a makatakas.

Lunus karing mate king makamate kasalanan!
Mikalam la ding atagmwan nang darapat king Kaburyan Mu.

Alang kadwang kamatayan ing makapagbye kasakitan karela.
Kapuryan at kalam kanakung Ginu at dinan yang kapasalamatan,
At suywan Yang kapamilatan ning dakilang kapakumbaban.

~ Dalit ning kakang Aldo at Kakang Bulan nang Nwan a Francisco
(Canticle of Brother Sun and Sister Moon of St. Francis of Assisi)


***

Ing kayankan nang Nwan a Kiku makapalalu ya; ing ibpa nang i Iru (Pietro Bernardone), mabandi yang magbaliwas. Ing asaan nang Iru--ing mambang na taluki ya karing lakbang na anting mamisaling imalan, dapot anti king minunang pangaku, melinong ing Dyos migadya Yang aliwang gasgas para kang Kiku.

I Kiku mibait yang pekapun at mabasa a pikabalwan ing milabas nang bengi megisan karing piging a magulu. Ing ginawa king talambye nang i Tomas Celano, a makikilala kayang masalese, ngana: “King aliwang bage, bina kasanting a kayanakan, mekayagyag yang mabilug a aptas ding kayantabe nang anak a taung dalamat king marok at ilig.”

Ing tagimpan nang Kiku maging marangal at sundalus; ala yang masabal king kabanalan. Migpasya yang ing lumpungan mayap yang paralan bang manyambut dangalan at puri at ing panaun dintang inyang migpasyag yang lumpungan king kasiping-balen ning Perugya. Merakap ya i Kiku, mesukul at meyatbus ya kaybat ning pabanwa.

Kaybat ning kapanyawsan para karing sundalus para king Kapat a Pamitubud inapse na ing kapagsuywan na, dapot metung mung aldo makasake yang pauli pibale-bale da meninap yang ing Dyos sebyanan neng ati yu king maling dalan inya binalikid ya.

King pamagbalik na Asisi ing pamagbayu na king bye na bagya-bagya, at migmula yang gisanan ing panaun na king pamanalangin. Misan inyang akagatmu ne ing ketungan, agya mang mandiri ya king itsura at bau ning ketungan, inuma neng Kiku ing gamat na. Ing uma misyablasan at i Kiku kinasna yang tula.

Kabang daralo ya king kabalante pisamban ning Nwan a Damyan dindam ne I Krtistu keng salapung a sinabi kaya, “Kiko, larinan me ing pisamban ku’ inya sa’t inumpisan neng larinan ing mitutwag a gusali. Migmula yang pisali no reng imalan nang ibpa na bang larinan ing pisamban, a king pakiramdam nang ibpa na kapanakawan at kaybat nita teguyud ne king arapan ning obispu king kabalenan da. Beyaranan nen Kiku ing ibpa na at likas na ing imalan nang susulud. Ala ya nanu man kanita i Kiku, pinili na magmula king penandit a ita ing bye kakalulwan at kasuywan karing pakakalulu.

Agya mang e na kaburyan, ding tau megumpisa lang abayanan de keng paralan ning bye na a makatutuk king pamibye-bye king Aral nang Yesukristu king kapayakan at katikdyan. Miras iti king pamamalangkas king Aguman ning Kasalpantayanan nang Kiku a makikayagum a atin kapatad a lalaki’t babai, mabibye abe-abe king metung a kabalantyan, gugunyat para king kasuywan karing pakakalulu mabilug a yatu.

Aranasan ne ing Dyos Kiku kapamilatan ning kalikasan at ikit no ngan ding lelangan ning Dyos anting dake ning pamikakapatad. Metung a mibantug a salese ya pin ing dikil keng asung-bunduk a mamangan karing tau.

Sinalabat ya i Kiku inyang abalitan nang buri deng paten ing asung-bunduk ding memalen at pekisabyan ne iti a e na makamate pasibayu. Ing asung-bunduk megi yang sese ding memalen a binitasang atin ya parating dakal a pamangan.

Karing tatawling banwa, kaybat ding miyayaliwang kasakitan, mebulag ya i Kiku. Meyangu ya bye kanitang kapat ning Oktubri, 1226 king twang apat apulung limang banwa. Ya ing meging patulunan ding maka-kalikasan at magbaliwas.

***

Agkatan da kang mambag o midake nanu mang Kapampangan a kawatasan, sanese, sisti, kasuryan o nanu mang dikil king Kapampangan. Nanu mang kutang o sisti king misulat king Kapisik, malyaring ikutang o malinawan king talasulat. Pakiparala king email address, garciakragi@yahoo.com o iyaus o i-text king +639988948624 o +639423924399. Nung karapatdapat ya’t makayagpang king dalerayang tuntunang Kapisik, masa kang mirinang kapakibatan at milimbag ya sanu man kareng tutuking dangka ning Kapisik. Ipisik me, abe!

style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2836569479021745"
data-ad-slot="1977900730">style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-2836569479021745"
data-ad-slot="4158864647">


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph