NAMATAY ang imong lolo sa edad nga 100 bisan kon kada buntag siyang mokaon og linuto nga itlog. Samtang ang imong Aunte nga usa ka vegetarian namatay sa edad nga 40 anyos. Matingala ka dili ba? Makapangutana ka kon unsa gyod diay katinuod ang panultihon sa kadaghanan nga ang vegetarian diet makataas og kinabuhi.

Atong isilsil sa atong alimpatakan nga ang matag tawo lahi-lahi sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang mga scientist nagmatuod nga ang tawo nga vegetarian aktibo ug adunay taas nga kinabuhi itandi sa ubang tawo nga kusog kaayo mokaon og karne. Ang dakong pangutana karon makahimo ba ang tawo pag-uswag sa maayong panglawas? Ang healthful diet ug healthful lifestyle dakog ikatabang sa pagminos sa risgo sa sakit nga kanser, high blood pressure, coronary artery disease, diabetes, osteoporosis, memory loss ug uban pa. Ania ang mga sugyot para maayo ang atong panglawas:

1. Kaon sa lima ka klase nga prutas ug utanon adlaw adlaw. Kinahanglan aduna kay pagka-on nga taas sa calcium. Pananglit minus ka niining pagka-ona adlaw adlaw inom sa calcium food suplement.

2. Likayi ang pagka-on sa daghan kaayong fats kon mahimo 30 porsiyento lamang ang igahin. Gamita ang mga monosaturated nga mantika sama sa olive oil ug canola oil. Minosi ang pag-snaks sa mga tam-is nga pagka-on.

3. Kaon sa mga anti-aging foods sama sa soy, ahos, bombay ug inom sa green tea. Aduna kini anti-aging properties nga makaminos pagtakboy sa ubang sakit.

4. Exercise katulo sa usa ka semana, Alang sa mga tigulang gikinahanglan una ang pagkonsulta sa inyong doktor

5. Undang sa bisyo sama sa tabako, sugal, lakwatsa sa gabii ug uban pang paagi sa pagbilar.

6. Undang sa bisyo nga inom kay dali ra na makapatay

7. Ayaw pagbuwad sa init labi na ang naa sa uma. Magsul-ob ug taas nga bukton ug kalo. Dinhi sa siyudad magpayong kay ang init karon makakunot sa panit ug makakanser.

8. Ampo kanunay sa Ginoo nga lugwayan pa ang atong hinulman nga kinabuhi

Sayon ra kaayo sundon ang mga sugyot kon aduna kay determinasyon nga mo-improve ang panglawas.

Dinhi nalang kutob hangtod sa sunod semana. God Bless U. Sa mga sugyot, pangutana o suggestion email lang sa edna_todino@yahoo.com