BE so strong that you are not afraid to be just (Pagmalig-on gayud nga dili ka mahadlok mahimong makiangayon.) – William Morley Punshon.

Ang bagang duot sa katawhan nga padayong mitambong sa misa subay sa atong pagsaulog sa pista ni Senyor Sto. Niño sa Sugbu, ang minilyon nga nitambong sa pista sa Black Nazarene, nagpakita nga daghan kanato ang padayong misandig sa gahom nga labaw pa kanato.

For updates from around the country, follow Sun.Star on Twitter

Kini taliwa sa taho nga nagtikagamay na ang gidaghanon sa tawo nga regular nga mosimba, dili lang dinhi sa atong nasud apan sa daghang dapit sa tibuok kalibutan.

Pagtuo. Ang pagtuo maoy nagtudlo kanato nga bisan sa tumang kangitngit sa kagabhion nagpaabot ang bidlisiw sa bag-ong adlaw. Ug sa mga higayon diin mohanap ang mga timailhan mga modangat ang kalingkawasan, kini ang higayon nga atong palig-onon ang atong pagtuo.

Matag-usa kanato dunay gihambin nga mga kasakit, mga hilom nga kasakit nga naguyo sa kinalawmang bahin sa atong kalag, nga usahay dili mahubit sa pulong, ug labaw na nga lisod natong ikatug-an sa uban. Apan ang tanan, ang tanan gayud, mahimo natong idangop sa Diyos. Apan ang pagtoo patay kon dili nato ubanan sa buhat.

Kon ang kalikupan dili lamang mahitungod sa mga langgam ug alibangbang (kon atong hu-waman ang mga pong ni Atty. Antonio Oposa), mao usab ang atong pagtuo, dili lamang kini mahitungod sa pila ka misa nga atong gitambungan, o sa gidaghanon sa higayon nga atong ngan nalakip sa listahan sa mga kinadak-ag amot, mahitungod kini sa mas dakong hagit sa pagpuyo sa kinabuhi o sa usa ka Kristyano matag-adlaw sa atong kinabuhi.

Dili lamang kini mahitungod sa pagtulo sa atong luha tungod sa makalooy nga kahimtang sa atong isigkatawo. Apan ang pagbarug alang sa atong isigkatawo nanginahanglan nga kita mahimong magmalig-on. Kay mahimo lang kita nga makiangayon kung kita lig-on. Kung mahisama kita sa lusay sa dagat mga mosunod sa

hapak sa mga balod, lisod ang pagpangangkon nga duna kitay pagtoo.

Dili ba nga ang relihiyon mao man ang sistema o kutay sa atong pagtoo, ug dili ang istruktura sa mga bato ug puthaw diin sa sulod niining maong istruktura naglingkod sa kinaunhang bahin ang mga inila sa katilingban, tinahod nga mga pulitiko ug bantugan nga mga adunahan? Mahimo lang kitang makiangayon kung kita dunay pagtoo. Pagtuo nga lig-on, dili dekorasyon. Pit Senyor! (birada_ruphil@yahoo.com,