NAGMAYA ang mga bakla ug tomboy sa hukom sa Korte Suprema sa Amerika nga nagdeklarar nga legal ang pagminyuay sa parehas nga lalaki ug parehas nga babaye. Kini gitawag sa Iningles ug same-sex marriage.

Ang Korte Suprema mipabor sa same-sex marriage sa boto nga 5 – 4 kon lima ka mga mahistrado ang uyon ug 4 ang supak. Sa mao nga hukom, giingon sa Korte Suprema nga ang same-sex marriage mahimong himuon sa tanan nga 50 ka mga nasud sa Amerika.

Si Justice Anthony Kennedy nga maoy ponente kon nagsulat sa mga argumento sa mayoriya sa mga mahistrado miingon: “No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice and family”.

Matud ni Kennedy nga walay panaghiusa nga makalabaw sa kaminyuon tungod kay kini ang pagpakita sa pinakataas nga pagpadayag sa gugma, pagkamatinud-anon, debosyon, sakripisyo ug pamilya. Midugang si Kennedy nga ang gitawag ug LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) may katungod sa pagpili sa tawo nga minyuan, mababaye man o malalake, tomboy man o bayot.

Dinhi sa Pilipinas, adunay LGBT nga nakigbisog usab nga tugtan sa susamang katungod nga gihatag sa Amerika sa sama nila ug pagbati. Apan ang Simbahan ug ang mga relihiyusong grupo padayong supak nga manundog ang Pilipinas sa same-sex marriage. Gipanghimug-atan nga wala itugot sa Diyos ang pagmiyuay sa isigkalalaki o sa isigkababaye.

“Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug mausa sila” (He­nesis 2: 24). Si San Pablo miingon nga ang makighilawas sa isigkababaye o sa isigkalalaki dili makasulod sa gingharian sa Diyos (1 Corinto 6: 9 – 10).

Ang pagpakighilawas sa isigkalalaki ang usa sa dakong gikasilagan sa Diyos hinungdan nga iyang gipauwanan ug kayo ug asupre ang Sodom ug Gomora. Gitawag nila si Lot ug gipangutana: “Hain ba ang mga lalaki nga anaa matulog sa imong balay.

Dad-a sila sa gawas aron makighilawas kami kanila” (Henesis 19: 5). Dili nato angayang ikondenar ang LGBT tungod kay dako usab sila ug natabang sa katilingban. Dili nila sala nga sila bayot o tomboy. Ang sala mao nga kon makighilawas sila sa isigkalalaki o sa isigkababaye.

Ang naila nga psychiatrist sa Sugbo nga si Dr. Rene Obra akong nahinabi sa Straight to the Point sa DYHP. Matud ni Obra nga mas mahamugaway ang pagbati sa mga bayot kon ipakita nila ang tinuod nga pagkatawo. Ang sakit mao ang dili pagladlad kay nahadlok nga tamayon.

Dinhi sa nasud, daw kuli pa nga mapatuman ang same-sex marriage tungod kay nanginahanglan pa nga mopasar ug balaod alang niini. Atong hatagan sa ilang kalipay ang LGBT basta dili lang pod sila molapas sa tagsa-tagsa nga limitasyon.