Fred Fuentes Monternel

Cebu City

KALIT nga miulbo ang dakong kalayo sa tunga-tungang bahin sa eskuwater. Nagkabuliyang ang mga molupyo. Natarantar sila sa wa damhang hitabo. May lanog nga misinggit, “Sunog! Sunog! Sunog…!”

Maoy paghiabot ni Elgan gikan sa pantalan nga gitrabahuan.

Mikuyamang na ang nagdilaab nga kalayo. Naitlib ni Elgan ang iyang ngabil ug paspas nga midagan paingon sa balay nga gipuy-an. Abtik siya nga misaka sa itaas. Naratol siya sa angay niyang buhaton. Ang iyang mga sinina. Ang iyang alkansiya. Ang tanan niyang kagamitan!

For updates from around the country, follow Sun.Star on Twitter

Nagkaduol na ang nagdilaab nga kalayo nga dali ra kaayong nitilap sa kabalayan nga gama lang sa nigpis nga mga dapat.

Kapait ba sa kalit nga katalagman nga natagamtaman sa tanang nanimuyo sa eskuwater atol ning bisperas sa Sinulog.

Didto mipaingon si Elgan sa altar. Abtik niyang gikuha ang karaan nga imahen sa gamayng rebulto ni Senyor Santo Niño. Hugot kini niyang gikuptan sa tuong kamot.

Nagdali siyang mikanaog sa iyang balay nga ang bugtong dala mao da ang karaang imahen sa balaan ug milagrusong bata, kay ang kalayo bangis na kaayong mikaylap sa daghang kabalayan. Nagpiti ang mga aligato sa nagdilaab nga kalayo.

Didto sa luwas nga dapit nagpanglingo si Elgan nga nagluhod tipon sa daghang molupyo nga nabiktima sa sunog. Hugot gihapon niyang gikuptan ang karaang imahen ni Senyor Santo Niño nga kabilin pa sa nangamatay niyang mga ginikanan.

Bugtong anak si Elgan. Sa edad nga bayinte-singko nagpabilin siyang ulitawo nga nagpakabuhi sa pantalan isip usa ka porter sa usa ka kompaniya sa mga barko. Nag-inusara siyang nagpuyo sa kabiling balay dapit sa eskuwater sa siyudad. Wa siya patintal sa dautang bisyo sa pakigbarkada, hubog-hubog ug paghithit og shabu.

Wa sab siya magpadani sa padayong palusot sa ginadiling drugas alang sa dinaliang panguwarta nga hilabihang kusoga sa ilang dapit. Matag Sinulog dili sab niya hikalimtan ang tinuig niyang tahas sa iyang kaugalingon – ang magsinulog nga mag-inusara atubangan sa dakong rebulto ni Santo Niño sulod sa Basilica Minore.

MILURANG ang dakong sunog sa eskuwater. Daghan ang nanaghilak.

Pulos gibati og dakong kahinugon ang tanang molupyo sa naugdaw nilang kabalayan. Dili tiaw ang gibati nilang kahibulong sa nahitabong kalit nga sunogd sa ilang dapit. Nahibulong kaayo sila kay bugtong ang balay lamang ni Elgan ang wala mahiapil sa pagkasunog.

Nagbarog gihapon kini sa iyang nahimutangan. Mga lama lamang sa anuhos ang milukop sa tibuok balay ni Elgan. Ang tanang mga mata didto mahitutok sa ulitawo nga nagkupot sa karaang imahen ni Senyor Santo Niño.

Gitutokan ni Elgan ang imahen. Gihagkan kini niya. Naaninaw niya nga morag nagpahiyom kaniya ang gamayng rebulto sa Balaang Bata.

Nakatuaw siya sa hilom, “S-Salamat, Senyor Santo Niño nga gipanalipdan mo ang akong balay. Unta mahigmata na ang katawhan sa eskuwater nga dugay nang nahikalimot kanimo tungod sa pagkagumon nila sa mga dautang bisyo. Hinaot pa unta… magbag-o na sila!”

Ug unya giisa ni Elgan ang karaang imahen sa Senyor Santo Niño ug niadtong taknaa sa kaudtuhon sa bisperas sa Sinulog kusog siyang misinggit, “Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño…!” (KATAPUSAN)