LAST week, I discussed here the new accreditation standards that PhilHealth is implementing starting this year as provided for in Circular 50 series of 2009.

The said circular mandates the adoption of the PhilHealth Benchbook as the reference point in measuring the capabilities of hospitals before they are taken in as PhilHealth partners and before they are declared either as centers of safety, quality or of excellence.        

For updates from around the country, follow Sun.Star on Twitter

Mahalaga na maintindihan ng publiko ang bagong pamantayan na ito na ipatutupad natin dahil sila mismo ang lubos na makikinabang sa patuloy na pag-angat ng kalidad ng serbisyo ng ating accredited partner hospitals. At ang mahalagang maunawaan nila ay kung paano ba natin susukatin at uuriin ang mga ospital batay sa mga nakasaad sa Benchbook na kinapapalooban ng ay 237 quality indicators.

Limampu’t isa sa mga ito ay tinatawag na core indicators na ang ibig sabihin ay ito ang mga minimum na dapat na matugunan nila bago magawaran ng accreditation.

Pero bukod sa core indicators ay ang iba pang performance areas na kapag natutugunan nila ay magdudulot ng accreditation award na ang katapat na insentib ay mas matagal na haba ng accreditation. Natalakay ko na ito nuong nakaraang linggo.

The performance areas where hospitals will be measured to reach a certain level of accreditation (and prestige as well) are the following: patient rights and organizational ethics; patient care, safe practice and environment; leadership and management; human resource management; information management; and improving performance.  

Isa sa mga dapat tignan dito ay ang patuloy na pagpapataas ng kalidad ng pangangalaga sa mga pasyente. Sa ilalim ng ating quality assurance program ay hinhikayat natin ang mga ospital na gumamit ng mga proseso na sinusuportahan ng scientific evidence tulad halimbawa ng clinical guidelines and pathways na siyang gagabay sa mga duktor ng simpleng paggagamot sa mga karaniwang sakit.

Ang isa pa ay ang pagkakaroon ng maayos na sistema ng pag-check ng medical histories ng mga pasyente. Sa pamamagitan ng mga ito ay matutulungan natin nang husto ang mga duktor na makapanggamot na batay sa malinaw na mga ebidensya, at kung saan makakamura ang pasyente.   

Masasabi rin nating safe o ligtas ang mga ospital kung may maayos silang sistema ng pagrereseta at pagpapainom ng gamot para maiwasan ang common allergies at pagkakaroon ng ibang sakit dahil sa hindi angkop na gamot.

Bukod dito ay tinitingnan din ng PhilHealth kung ang isang ospital ay may pagrespeto sa karapatan ng mga pasyente. Ilan sa mga karapatang ito ay ang pagpili ng nais nilang duktor o ospital, treatment options, privacy at dignidad ng pasyente, at ang karapatang malaman ang kasalukuyang kondisyon ng katawan at iba pa. Naniniwala ang PhilHealth na kapag empowered ang pasyente ay magiging mas mabuti ang relasyon nila sa ating health care providers. Kapag okay ang relasyon, mas makukumbinsi ang mga pasyenteng sundin ang treatment instructions ni dok at mabilis ang paggaling, hindi ba?

Ilan lamang ito sa mga dapat matugunan ng ating partner hospitals para masigurong ligtas at dekalidad ang serbisyo ng ating mga pagamutan. Kapag ganito ang mga pagamutan, mas magiging kaaya-aya at mabilis ang paggaling ng mga pasyente nito.

Etcetera:

Mayroon ba kayong nais na itanong o talakayin ko dito sa column na ito sa susunod na taon? Mangyaring mag-email sa rbaquino_ssp@philhealth.gov.ph para matugunan at mabigyang daan ko sa column na ito ang mga katanungan niyo tungkol sa inyong PhilHealth.