Niadtong tuig 2007 gitagna sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga mahugno na ang kalihukan sa New People's Army (NPA), ang military armed sa Communist Party of the Philippines (CPP). Apan niining hinapus sa tuig 2009, gibakwi ni Lieutenant General Carlos Holganza, ang de ranggong opisyal sa Philippine Army dinhi sa Eastern Mindanao nga dili nila kaya nga hugnuon ang puwersa sa ilang kaaway, ang mga rebeldeng NPA.

Ang unang katarungan mao nga suportado sila sa mga masa sa kabukiran sa pinugos nga paagi, sanglit na-impluwensiyahan ang mga lumolopyo sa kabukiran niining mga armadong NPA.

Ikaduha, adunay sekretong suporta ang pipila ka mga lokal ug publik opisyal ngadto kanila.

Ikatulo, ang ilang malampuson nga pagpangayo og suporta gikan sa mga dagkong negusiyante pinaagi sa rebolutionary tax kay kon dili, sunogon ang ilang mga kabtangan. Ug ang ika-upat, mao ang ilang legal front nga mao ang mga militanteng pundok.

Atong namatikdan nga aktibo na sila karon nga misalga sa pamolitika. Daghan na sila karon nga anaa sa atong kongreso, ug ang uban nakaangkon na og halapad nga pangalan. Gusto nang modagan sa pagka-senador. Dinhi gituhoan sa atong mga militar nga nagkalig-on ang ilang kaaway tungod kay ang kuwarta gikan sa atong gobyerno magamit naman nila sa pagpahugno sa atong kagamhanan.

Ang atong mga militanteng kongresista, sama sa ubang mga kongresman nga nagrepresentar og mga distrito, adunay silay mga "pork barrel" kun Priority Development Assistance Fund (PDAF) ang tawag sa uban.

Apan wala kita makadungog kon asa nila gidapat ang ilang pork barrel. Kini ang angayan nilang i-isplikar sa publiko kon asa kini paingon aron dili kita motuo sa mga katahap sa atong Armadong Kusog sa Pilipinas.

Wala usab kini masilip sa atong gobyerno tungod kay mora kita'g hungog kay adunay programa ang atong kagamhanan nga sumpuon ang insurhensiya pero sa hilom gobyerno ra usab ang nagtabang aron molambo ug motambok ang kalihukan sa iyang kaaway.

Walay kalainan sa kampanya nga sumpuon ang mga politiko nga nagbaton og private army, pero gobyerno ra usab ang naghatag og mga armas niini sama sa nahitabo sa probinsiya sa Maguindanao.

Maayo tingali nga klarohon karon sa atong kagamhanan kon gidula-dulaan ba lang ta niini? O tinud-anay ang pagpakig-away sa insurhensiya ug sa mga politiko nga masinupakon sa balaod.

Sa atong pagpaniid, mora'g walay klaro nga polisiya ang atong gobyerno sa pagpakigbatok sa iyang kaaway mao tingali nga daghan nang mga sundalo nga dili na loyal sa atong kagamhanan tungod kay nasilip na nila ang kamatuoran. Hoy, gobyerno pagsure oy!

Paminawa ang "KONTRA BALANSE" sa DXKT, 1071 sa dial sa inyong mga radyo, ug ang "KONEKSYON" sa Channel 9.