Jose Lebumfacil Tomarong

Maharlika, Sambag II, Cebu City

Santo Niño ikaw ang nanaog nga kahayag,

Ikaw ang kahulogan sa banagbanag.

Sa Imong pagkatawo ning kalibutan

Hulagway ka sa banagbanag sa kabuntagon.

Inigka banagbanag mosugod pagtalikod

Ang gahom sa kadulom ug magsugod

Pagbanwag ang gahom sa kahayag.

Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño!

Ikaw ang banagbanag modalit og paglaom

Sa nagtanga nga mga kalag nga unta sila

Mosagop na sa Imong limbationg kasanag.

Santo Niño, Ikaw ang kahayag nga moabag

Namo pagkaplag sa nawalang paraiso

Ning kalibutang giharian na pag-ayo

Sa masakitong kagabhion sa mga garbo.

Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño!

Ikaw ang Hari ug Ginuo sa pagpaubos,

Manluluwas sa sinakit nga mga kabos.

Ikaw ang Adlaw sa paglaom,

Paharia na ang Imong gahom aron

Mobantang ug tin-aw kaayong mohingilin

Sa mangingilad nga kadulom nga gihalad

Sa kalibutan sa mga way salabutan.

O Balaang Bata maluoy ka kanamo!

Papahulaya na kami sa kasakitan nga dalit

Kanunay ning masalad-ong kalibutan.

Pasakya na kami sa langitnon mong bapor,

Idunggo kami sa Imong baybayon sa kalipay

Ug kinabuhing dayon!