(Binasi sa Lucas 2:41-52)

NIADTONG milabay nga Martes 13 Enero mihalina ang akong higala nga si Engineer Ernesto Aboitiz. Ernie ang akong tawag niya.

Kapin kon kulang napulo ka tuig sukad kami nagkahimamatay ni Ernie. Nagsugod ang among panaghigalaay sa dihang nagkatagbo ang among dalan sa ikaduhang People Power sa tuig 2000. Niadtong mga panahona adunay pangutana nga mitumaw sa akong kasingkasing: “Unsa may imong ginahimo alang sa imong nasod?”

Click here for stories and updates on the Sinulog 2010 Festival.

Wala nako damha nga aduna diay ipadala kanako ang Ginoo aron motabang kanako pagtubag niining pangutanaha. Dili langyaw si Ernie sa maong pangutana. Gani sa dihang nagkaila kami hagbay na niya kining gipangitaan og tubag sa iyang kinabuhi.

Usa ka ilado ug tinahod nga negosyante si Mr. Aboitiz. Apan, ug kini iyang gipadayag kanako kadtong miaging Disyembre, bation niya ang tumang kalipay ug kakontento sa panahon nga siya mialagad sa publiko diha sa pangagamhanan.

Duha ka presidente ang giabagan ni Ernie. Daghang mga hagit ang iyang giagian, mga hagit nga adunay kalambigitan sa pagsunod sa tanlag taliwala sa mga kalibutanong sulog. Tawag gyod niya ang pagpangalagad sa publiko. “Kun buot gyod nimong makatabang sa uban, daghan ka og mahimo alang kanila diha sa pangagamhanan.Ang pagtabang sa uban makaadik tungod kay sa akong yanong buhat, daghan ang malipay,” miingon siya kanako.

Mao nga malipayon kaayo siya sa kalihukan sa Dilaab pagtambayayong sa PNP ug sa pagtanum sa Kristohanong mithi diha sa natad sa politika.

Nahimong abyan nako ni Ernie sa dalan padulong sa kaligdong alang sa kaayohan sa kadaghanan. Daghan kong nakat-unan gikan kaniya.

Ang ebanghelyo niining dakong pangilin sa ikaduhang persona sa Balaang Trinidad naghisgot na usab sa pagkakaplag ni Jesus didto sa templo sa Jerusalem. Mabasa nato nga si Jesus nagpungko sa tiilan sa mga magtutudlo sa balaod ug nangutana siya kanila.

Sa pagpangutana niya milutaw ang iyang lalom nga kaalam ug kinaadman.

Ang gahum sa pagpangutana timailhan sa atong pagkahinimo subay sa larawan sa Dios. Ang Ginoo maoy nagtanum sa matag usa kanato sa kabubut-on sa pagsabot ug pagpakigsandurot sa uban. Ang pangpangutana maoy unang lakang niining duha ka tumong.

Gahum kini nga kinahanglan ampingan ug amumahon. Si Ernie daghan kaayog pangutana ug sa mga dili anad kaniya, makataha siya sa sinugdanan. Sa akong mga balik-lantaw kaniya, labaw pa gyod nakong nakita nga ang iyang mga pangutana puno sa kinaadman nga nagpanukad sa iyang daghan mga kasinatian sa kinabuhi ug puno usab sa pagtuo, paglaum, ug paghigugma. Makinaadmanon gayod siya nga tawo.

Sa kalihukan batok sa korupsyon: “Unsaon man nato pagdasig sa pagtinarong sa mga tawo sa pangagamhanan, sama sa mga pulis, kon ubos ang ilang sahod?” Sa mga buot magsugodsugod og mga kalihukan: “Nganong pagasugdan pa man nato na, dili ba mahimong makiglambigit na lang kita sa uban?” o “Gikinahanglan ba gyod kana?” o “Unsa may ilang ikatampo alang niini?” Sa anaa sa pangagamhaan nga buot magtinarong: “Unsa may atong ikatabang kaniya?”

Naa say mga panahon nga mangutana siya kon unsa ang posisyon sa Simbahan mahitungod sa mga isyu. Masinugtanon siya nga anak sa Simbahan. Mao nga sa milabay nga tuig nakadawat ang akong amigo og ganti gikan sa Santo Papa: ang St. Sylvester Papal Award.

Mangiwaon gyod mi nimo Sir Ernie. Dili gyod ka namo makalimtan. Padayunon namo ang imong gisugdan uban kanamo. Salamat sa tanan.

Ayoayo Ernie.