INGNON ko kamo: pangayo ug hatagan mo, pangita ug inyong makaplagan, panuktok ug ablihan alang kaninyo ang pultahan.

Makadawat gyod ang mangayo; makakaplag ang mangita ug ablihan ang manuktok. (Lucas 11: 9-10)

Dagat sa mga kamot nga giisa padulong sa langit inubanan sa sa pagdagayday sa luha diha sa mga aping. Luha sa kalipay tungod sa dili masukod nga gugma sa Diyos. Luha nga nibanlas sa mga kabalaka ug kaguol nga nikaluha sa atong pagpuyo ning danlog nga kalibutan.

Click here for stories and updates on the Sinulog 2010 Festival.

Way katapusan nga lumbay sa mga tawo nga way kalainan sa way katapusan nga pagdagan sa tubig gikan sa bukid ngadto sa dagat.

Bisan ang mamaak nga katugnaw sa panahon way bisan gamay nga gahom nga mokibhang sa kadasig sa mga deboto.

Kini ang pipila lamang sa mga talan-awon atol ug subay sa atong pag-saulog sa pista ni Senior Sto. Nino. Ang katawhan nangamuyo, nangaliya, nangaliyupo, nangayo, nanghangyo. Nangilaba.

Kining tanan nagpakita lamang sa kawa natoy gahom kung way Diyos sa atong kinabubi. Mao nga dili ikahibong nga moto ang atong mga luha inig-awit sa linya nga “

KANAMO MALUOY KA UNTA NGA KANIMO NANGILABA.”

Ang pag-ampo maoy kinaunahang tambag sa atong mga ginikanan sa gamay pa tang bata aron kita mahimong luwas gikan sa kakuyaw.

Niadtong mga panahona ang aswang ug ang agta ug ang white lady ra ang atong gikahadlokan. Apan sa atong paghamtong kita nasayod nga daghan pa ang ang atong kahadlokan sa tinood nga kinabuhi kon itandi niadtong aswang inig subang sa buwan o sa agta sa dakit o sa white lady sa tulay nga kahoy.

Ang pag-ampo dili lang mahitungod kanato. Angayan usab nga iapil ang atong ang mga kaaway.

Ang atong pagsaulog sa Sinulog nagpakita nga wa kita malimot sa dugukan sa Kristyanismo o sa pagtoo kang Kristo nga nisaad nga dili gayud niya biyaaan ang iyang Simbahan. “Ug karon nag-ingon ko: Ikaw si Pedro (o Bato) ug niining bato tukuron ko ang akong Simbahan. Ang mga gahom sa impyerno dili gyod makabuntog niya.” (Mateo 16: 18)

Dili mabuntog. Bisan pa man sa dili nato ikahimakak nga pagpabadlong sa pipila nga mga kadagkuan sa Simbahan mismo.

Sa Mateo 28 : 19-20 si Kristo miingon: Busa, lakaw ug panudlo sa tanang kanasoran. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudloi sila pagtuman sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ubanan ko kamo kanunay hangtod sa kataposan sa kalibutan.

Kinahanglan kitang molahutay.

Pag-ampo sa tanan higayon sumala sa paglamdag sa Espiritu.

Pagbantay mo ug lahutay sa pag-ampo ug sa pagpangayo alang sa tanang kaigsoonan. (Efeso 6:18)

(birada_ruphil@yahoo.com)