Henry Y. Mañus

179 Basak-Iba, Lapu-Lapu City

SAMA sa naandan nia na sab kami si Bay Eddie sa sulod ning dyip nga pasaheroan. Apan dili kami sama sa ubang pasahero nga may adtuang dapit. Nia kami aron himuon ang matang sa panginabuhi nga bag-o ko pa lang giapilan – ang pagpanulis. Tulison namo karon ang mga pashero lakip na ang drayber ning dyip.

Misinyas si Bay Eddie nako pinaagi sa pagkilo sa insikon niyang mga mata. Milingi dayon ko sa gawas ug nakita nga nia na ang dyip sa mingaw nga dapit sa reklamasyon. Mao ning dapita ang nasabutan namo nga buhaton ang tulis.

Click here for stories and updates on the Sinulog 2010 Festival.

“Hunong…!” misinggit si Bay Eddie dihang mibalos ko pagkidhat.

Diha-diha gibunot ko ang akong armas nga kalibre .357 gikan sa akong hawakan. Mibunot sab si Bay Eddie sa iyang kalibre .38.

Gipahunong sa drayber ang dyip sa daplin sa karsada ubos sa pagmando ni Bay Eddie nga nagtion sa iyang armas sa ulo sa drayber. Human niini misinggit kog tulis ug gibauran ang tanang pasahero nga dili mosinggit. Ug sulod lamang sa pipila ka mga minutos gipamupho namo ang tanang salapi sa mga pasahero ug sa drayber, lakip na sa mga mahalong butang sama sa alahas, selpon ug uban pa. Way timik ang tanan sulod sa dyip gawas sa paghilak sa mga babaye nga nangahadlok sa among mga armas.

Unya nanganaog dayon kami sa dyip ug nanagan paingon sa dapit diin nagpaabot ang uban pa namong mga kauban. Mihunong kami ug miginhawag halawom aron paghanaw sa gibating kakutas.

Naigpot ko dihang may sakyanan nga takulahaw lamang nga mihunong sa among tungod. Itom ang bulok niini ug puno sa mga pasahero nga pulos gyud mga batan-on.

Unya nakita ko ang tambukong lalake nga nanaog sa atubangang bahin sa sakyanan ug miduol kanamo. Misunod pagkanaog ang iyang kaubanan.

“Ayaw mog lihok kay tulis ni…!” matod sa tambukon dayong bunot sa pistola nga giluklok sa iyang hawakan.

Gibunot ko dayon ang akong armas aron panalipdan ang akong kaugalingon, apan ulahi na. Kalit nga mihagtik ang akong ulo nga naigo sa puan sa pistola sa kauban sa tabmbukong lalake nga diha diay sa akong luyo. Mingitngit diha-diha ang akong panan-aw ug mihagsa ko sa aspaltadong karsada nga wala nay panimuot.

Wala na ang pundok sa mga tulisan kanamo ni Bay Eddie dihang gibalikan ko sa panimuot. Gihiram ko dayon ang akong kilid ug naamguhan kong wala na ang bag nga gisudlan ko sa mga butang tinulis lakip na ang akong pistola. Mibangon ko ug gitan-aw si Bay Eddie ug nakita ko siyang nagbay-ad sa aspaltadong karsada.

Puno sa mga samad-dinunggaban ang iyang kalawasan.

Milakaw ko nga nagsusapinday samtang nagpanghapyod sa nagngulngol kong ulo. Unya nahaurong ko dihang kalit nga mihunong sa akong atubangan ang puti nga kotse.

“Siya…! Siya ang nitulis namo!” singgit sa usa ka babaye nga diha sa sulod sa kotse dayong punting sa iyang tudlo ngari nako.

Nanaog gikan sa puting kotse ang usa ka pulis dayong gunit sa duha ko ka mga bukton; misunod ang paghagtik sa pusas. Ug naamgohan ko na lang nga diha na ako sulod sa ‘patrol car’ uban sa mga pulis. Gidakop ko nila tungod sa sala nga pagpanulis.

Apan wala lang sila masayod nga biktima usab ako niadtong mga tulisan nga gawasnong naglaruylaroy karon ning magahob nga siyudad. (KATAPUSAN)