NAKAMATNGON ka ba nga sa magkadugay ang inyong panag-ipon, ang imong kapikas mura na lang sab og imong igsoon kay halos tanan niya imo namang nailhan ug nahibaw-an?

Unya, tungod sa inyong ka suod, na-anad na lang sab ka sa iyang kina-iya ug balik-balik nga tulumanon, agwanta sa kusog nga hagok, mantinir sa daang daster, buslot nga medyas og gisi nga underwear.

Gibaliwala na lang sab ang pag-atiman sa kaugalingon ug nagpasagad og palapad hangtod nga na-ingon nag kanaka sa ka dako.

Bato-bato sa langit, hinaot nga ang na-igo di masuko kay kini nga mga rason napamatud-an man nga tinuod basi sa gihimong pagtuon sa artikulo ni Itai Buenahora nga gi-ulohan og Game of Love.

Diay iyang mga sugyot para sa mga magti-ayon aron mapukaw ang nahikatulog nga relasyon:

Una, maggahin og usa ka adlaw kada semana nga ‘Date Night’ para manuroy o mo bakasyon og bag-ong lugar, tan-aw og sine o mangaon sa gawas apan ibilin ang mga bata para dunay privacy. Kining pa-agiha makaputol sa inad-adlaw ug balik-balik nga gimbuhaton ug makahatag og panahon sa usag-usa.

Ipadayon ang pag-atiman ug hinlo sa lawas, pa-humot ug pagwapa sama niadtong uyab pa. Usahay gud magpasagad na lang kay tutal ‘sold out’ na bitaw. Ayaw’g kumpiyansa kay daghan ang maninintal nga naniid ug naghuwat lang kon kanus-a nimo buhian kay ilang pulihan.

Ipadaplin ang taas nga garbo. Kon mahimo, likayi ang pagnagbangi. Ayaw idalo imong tam-is nga pahiyom ug pagdayeg sa iyang maayong pamarog, kina-iya o binuhatan kay kini makapagaan sa buot.

Tabang taman sa imong makaya sa mga ginbuhataon sa balay.

Ikalindaryo og gahini ang mga espisyal nga okasyon sama sa birthdays, wedding anniversaries, promotion, o pagdawat og awards.

Hinumdumi, imong kapikas maoy imong automatic nga best friend busa ayaw bakaki ug tago-i og sekrito. Og naa kay nahi-ubsan, isulti gilayon aron dali nga masulbad. Ayaw muro-muruhi o patag-an tag-ana. Hinumdumi, ang abri nga komunikasyon maoy yawi sa pagsinabtanay.