NAGLABAD ang ulo ni Marie, akong HR nga higala, samtang naminaw sa iyang gipang-interview kay ang mga tubag simang kaayo sa iyang mga pangutana. Misamot kay sa dihang iyang gipa-demo, nagkayuring hinuon kini og tubag.

Lahi ra kaayo ang kina-iya sa natad sa pagpanrabaho sa mga karaang mamumo nga gikan sa Baby Boomer ug Generation X nga henerasyon kay mo dukot man sa trabaho ug seryuso sa inadlaw-adlaw nga panginabuhi itande sa mga batan-ong mga Millennials karon.

Sa iyang paghisgot ining henerasyon, na ingganyo ko pagbasa, pagtandi ug pagsabot sa kina-iya ining lain-laing mga henerasyon.

Matod sa Factank, usa ka research center, dunay 5 ka hut-ong ang atong henerasyon: ang Greatest Generation, Silent Generation, Baby Boomers, Generation X ug Millennials.

Ang pinaka unang henerasyon gitawag og ‘Greatest Generation’. Henerasyon kini sa atong mga katiguwangan nga natawo sulod sa tuig 1901-1927 ug nga karon 89-115 anyos na. Maihap na lang ang mga nahabilin ini nila sa tibuok kalibutan.

Gisundan kini sa ‘Silent Generation’ nga karon kasagaran mga retired nga mamumuo ug mga veterano nga nakigbisog panahon sa World War 11. Kini sila natawo gikan 1928-1945 ug nagpangidaron 71--88.

Misunod kining henerasyon nga may pinakadako nga populasyon, ang ‘Baby Boomers’ nga gipanghimugso gikan 1946-1964 ug nagpangidaron og 52-70 anyos na karon. Wa pay nakatupong nga laing henerasyon sa gidaghanon sa mga natawo ining panahuna hangtod karon.

Ang tawag sa ika-4 nga henerasyon ang ‘Generation X’. Kini sila, apil na ko, natawo gikan 1965-1984 nga karon nag edad og 36-51 anyos. Diri nagsugod ang family planning maong mihinay na sab ang gidaghanon sa nagsabak ug nanganak.

Katapusan kining pinaka bata nga henerasyon, ang mga ‘Millennials’ nga natawo sulod 1985-1996 nga karon nagpangidaron og 20-35 anyos. Sila nagmata na og buot ug nagdako nga buhong sa bag-ong inobasyon ug teknolohiya lakip internet nga halos mao nay nagpadagan sa tanan.