DIHAY higayon, sa 10 anyos pa akong mga kaluha, nga ilang gipangutana ilang lolo kung gi-unsa nila pagkabuhi sa unang panahon nga wa pa may internet, computer, calculator, auto, telebisyon og cellphone.

Mipahiyom si Lolo Pepe og tubag nga sa tinuod lang, sangko sa langit iyang pasalamat kay bisag nagkinamot og kagang-kagang nga typewriter pa ilang gipanggamit, kontento ra man sila sa pagka pobreng hamugaway kay malipayon, malinawon, og haruhay man ang ilang pagpuyo ikumparar karon nga stressed na kaayo bisag modernong na ang kahimanan og nag-una ang teklohiya nga makapasayon og maka-paspas sa ginbuhaton.

Puno niya, usa siya sa mga nahabiling Limited Edition sa hilom kun ‘Silent Generation’ nga makahatag og buhing testimonya sa kaanindot sa kinabuhi niadtong unang panahon, mga 1950’s hangtod na mga 1970’s.

Kaniadto, maihap ra ang krimin. Gani, maka suroy ug maka bisiklita ra sila bisag asa nga way kulba ug suot nga helmet ug makaduwa hangtod kilum-kilom human sa klase ang mga bata. Wa silay telebisyon ug mga electronic gadgets, apan duna silay daghang panahon nga makaatubang ug kukabildo sa ilang mga higala, di virtual nga ka chat sa computer.

Presko ang tanaman ug limpyo ang palibot mao nga kon uhawon, maka deritso ra sila og inom sa tubig gikan sa garipo o tabay, dili baligyangyang binotilya. Wa sab sila mangasakit bisag way vitamins, magpuli-puli og gamit sa kubyertos, magduwa sa lapok ug magtiniil maglakaw.

Katawa pa siya og puno kay bisag pila pa ka bakid ilang kan-on, ang mga bata di mga tambok kay daghan man og mga pisikal nga kalihukan, apil pagduwa, katkat sa kahoy, kaligo sa suba ug mga sports activities sama sa basketball.

Kontento ra sab sila kaniadto bisag way mga video games, iphones, computer ug telebisyon kay ilang balay puno man sa libro ug mga basahon. Sila ra say mangunay og buhat sa ilang mga duwaan gikan sa tarak-tarak ngadto na sa sinena sa munyika.

Pagka-anindot unta ibalik sa kagahapon.