NAKASUWAY ka na ba og labod sa Bukya (jelly fish)? Di lalim kay ang kahapdos, ka-init, kasakit og sarang kakatol di matukib.

Sa lungsod sa Medellin diin ko nagdako, halos matag Sabado o Dominggo, ako og ang akong mga kaubang tinun-an, og di manakop og pasayan sa punong, mangaligo sa suba, ubos sa taytayan o dagat.

Di ko kalimot sa nahitabo ni anhing Michael, akong kanhing silingan, nga way malinsiyang naglangoy-langoy sa dagat nga halos way sapot. Na alarma na lang mi kay kalit man siyang misiyagit og nagping-it sa kasakit pagkawas unya puno sa puwa nga labod sa bukya iyang lawas apil paa ug batiis nga ang hitsura murag bag-ong gilatos sa ikog sa pagi.

Kay puro man mi mga bata og way hamtong adtong tungura, among gihimo tanan namong makaya nga ma alibyuhan siya sa iyang gibati gikan sa pag-ihi sa iyang mga labod, pagbutang og ice og puga og lemonsito samtang nagdagan para mangayo og tabang ang uban.

Human adtong makahadlok nga panghitabo, ang mananambal mipasabot namong mga bata nga di to maayo among gibuhat labi na ang pag-ihi deritso sa mga labod kay ang mga kasway sa bukya puno man og venomous cells nga dunay tumoy sama sa gagmay nga dagom.

Kini siya murag injection nga mopasulod sa kagaw didto sa panit sa nabiktima. Minilyon ang gidaghanon ining makahilo nga cells maong mapuno sa pula nga nematocysts ang lawas. Ang pag-ihi mas makasamot hinuon sa ka init, ka hapdos og ka sakit.

Sa sunod, kung malaburan ining bukya, kawas gilayon sa tubig. Yab-an og suka ang mga labod para di ka lahos og burot(nematocysts). Kung mabutangan og StingNoMore Spray o cream, mas maayo. Human, gamit ang limpyong hiramentas sama sa puller, mahimo ng hinay-hinayon pagtangtang ang nipilit nga mga nahabiling kasway dayon ihumol sa init nga tubig ang parte nga naapektuhan sulod sa 45 ka minutos para pagpatay sa kagaw. Mo abot og pa 2-3 ka semana una mawala ang labod ug katolkatol.

Sexy tan-awon isul-ob ang bathing suits apan mas luwas ang rash guards pagprotekta sa lawas.