DUNAY panultihon nga nag-ingon ‘action speaks louder than words’ maong usahay kung di nimo madungog ang mga tam-is nga pulong ‘I love you’ o ‘gihigugma tika’, ayaw kabalaka kay mahimo man kining ipakita sa laing pa-agi.

Gusto ka bang masayod kung unsaon pag-ila kung ang imong partner tinu-oray nga nahigugma o dunay tim-os nga pagbati diha nimo bisag di molitok ining tam-is nga mga pulong sa gugma?

Sa artikulo nga Wonderneed nga akong nakoykuyan, kining mosunod nga mga aksyon ang mahimong mabuhat o buhaton nga magpakita ug makapadayag og pagtagad ug tim-os nga paghigugma:

Lutuan ka sa imong paboritong pagkaon bisag walay espisyal nga selebrasyon.

Atimanado ka sa imong ipangsul-ob nga limpyo, humot ug plantsado. Pahatan ka og budget para pa gwapa. Magpapilit og mga romantikong mensahe nga makapalagsik sa dughan, corny apan epektibo.

Kung naa sa trabahoan o tunghaan, magpadala og tam-is nga mga text messages dala parayeg. Kini magpakita nga bisag lagyo o busy sa tagsa-tagsa ka tulumanon, naghuna-huna gihapon sa usag usa. Bisag icon nga smiley face, seguradong maka pahiyom sa tagtungod nga makadawat. O ba kaha, manawag nimo bisag way klarong tuyo para mangumusta lang o mangutana sa imong adlaw.

Hatagan ka og pinakalit o surprisang halok, kihat, hugot nga gakos o gasa sama sa buwak bisag way okasyon.

Magplano, magtigom og maningkamot kini nga makakita og oras para maka ‘date’ bisag ka usa sa usa ka semana labi na kung bag-o ang lugar nga suruyan o sine nga tan-awon.

Maninguha sab kini siya nga makaduyog sa imong mga paborito ug gustong mga kalihukan . Kung hilig og basketball pananglitan, kamong duha ang magkuyog para manan-aw ternohan pa og t-shirt sa iyang paboritong team.

Kung kapoy ang lawas gikan sa trabaho, nag overtime o nagkasakit, andam kining mo atiman para sa imong kaayuhan.

Hinumdumi nga ka usa ra ta magpuyo ining kalibutana, busa ayaw usi-usiki ang panahon. Paningkamot nga magmalipayon ka kada adlaw kay ang ugma di man matag-an.