SA adlaw sa piniliay, hinumdomi ang mosunod: l Ang hulagway sa mga bata nga naglaruylaroy ug nagpakilimos sa kadalanan, hinikawawan sa kaugmaon.

l Ang mga pamilya nga nabungkag tungod sa panaglagyo kay ang asawa o bana nanimpad sa laing nasud resulta sa kakuwang sa kahigayonan dinhi sa yuta ta nga natawhan.

Click here for stories and updates on the Sinulog 2010 Festival.

l Ang liboan sa atong mga kaigsuonan nga tungod sa kaubos na sa ilang pagtan-aw sa kaugalingon tukmod sa kalisod, mosugot na lang maghubo atubangan sa webcam bugti sa ipadala kanila sa ilang ka-chat nga langyaw. 

l Ang kadugay sa pagproseso sa mga papeles sa mga buhatan sa gobyerno, ang way katapusan nimo nga pag-follow-up kay dili molihok ang makinilya kung way padangog.

l Bisan tuod dili mahimo sa gobyerno ang tanan — dako ang kadaot o kaayo nga mahimo sa gobyerno sa imong kinabuhi ug sa imong isigka Pilipino.

l Ang Maguindanao Massacre isip simbolo sa kahakog sa gahom.

l Ang mga sugilanon sa inhustisya – mga gidaugdaog nga mamumuo, mga way gikaon nga mag-uuma ug uban pa.

l Nga bakak nga gipatuo sa uban: nga di na modangat ang kausaban. Ang tinuod - way kausaban nga mahitabo hangtod nga dili mausab ang imong hunahuna. Kon nilambo ang atong mga silingang nasud, way rason nga dili ta makaaginod sa unahan.

l Nga dili kabubut-on sa Ginuo nga mokamang tas tumang kalisod — ug mamatay sa kagutom ang uban natong igsuon — tungod kay Siya mahigugmaon. Sa hataas na nga higayon ang mga pulitiko ang atong gitugtan nga mohulma sa ugma sa atong kinabuhi. Kita mismo ang makabugto sa gapos. 

l Nga dili ang propaganda sa telebisyon ang mohaw-as ning atong nasud sa kalisod kon dili ang usa ka gobyerno nga moabli sa mga oportunidad, ug kini mahimong posibli ubos sa liderato nga ligdong ug dili korap.

l Nga wa magkuwang kining atong nasud sa mga lider nga gradwado sa Harvard, o maayo manulti, o may lapad sa kasinatian sa natad sa pulitika, o sa maayo moduma ug negusyo, o maayo moarte.

l Nga kon way kalainan ni Arroyo ang molingkod sa Malacanang sa 2010, kini nagpamatuod lang sa giingon ni Edmund Burke - “Ang hinungdan nganong ang  dautan molampos mao ang maayong tawo nga way gihimo.“

l Nga ang P 300 o P500 dali ra kaayong mahurot.

Balaan ang katungod sa pagpili.

(birada_ruphil@yahoo.com)