MAGKATAWA gihapon ko hangtod karon kon makahinumdom sa tubag sa akong ig-agaw kon unsay iyang pasabot ining ‘pa ll para i’ kay magpunay ra man siya og hinuktok unya kanunay mag-inusara sa may bintana sa iyang lawak.

Hagikhik siya og katawa pagtubag nga gituyo ni niya adtong panahuna kay nagpaduding siya sa iyang natipunan nga maanyag ug sexy nga silingan. Pasabot sa ‘pa ll para i’ pa luoy-louy para ibigin kay magsegi ra ba sab og pamintana.

Nakahuna-huna hinuon ko og suwat og lindog mahitungod ining pulong nga ‘loneliness’ tungod ini.

Bisag asang dapita ka pa nahimutnag ining kalibutan nga atong gipuy-an, way gipakatawo nga gustong mag-inusara. Kada usa nato mangita gyod og maka-uban sa kinabuhi hangtod sa katiguwangon.

Kahinumduman, si Adan mismo mihangyo sa atong Magbubuhat nga hatagan siya og kauban aron di na magmingaw, si Eba.

Sa tinuod lang, daghan ko og mga higala nga single ug minyo nga mo ingon di sila lonely, apan tataw kaayo sa ilang mga dagway ang kamingaw.

Mailhan nimo ang tawo nga loner kay mas ganahan man kining mag-inusara unya iya ra sang kaugalingon iyang kauban. Di sab ni siya ganahan maki-halubilo ug kukabildo sa uban labi na kung daghang tawo kay bation man nila nga sila ray nalahi maong mas pillion ang mo uli ug matulog.

Kasagarang loner kalma apan maayong maminaw ug maniid. Maayo sab ni sila mang obserbar sa palibot ug sitwasyon og lawom ang panghuna-huna kon dunay himoong desisyon kay mas daghan man kini og panahon i-analisar ikumparar sa mga extroverts.

Mas ganahan sab ni sila mo basa kaysa maglaag, maglakwatsa o makig-halubilo sa uban. Di ni sila daling ma excited sa mga palabas sa telebisyon, radyo ug mga social media sama sa Facebook.

Ang problema kay tungod ganahan man pirming mag-inusara, kasagaran ini nila maglisod na hinuon og pangita og kapares o uyab kay ang ila mismong kaugalingon mao may ilang ka relasyon. Samot kay di ni sila magsegi og guwa maong kuwang og oportunidad nga makighimamat.