TINUOD ang awit nga binisaya nga nagkanayon, “dili tanang bunguton lalaki, dili tanang lalaki bunguton.”

Hataas na ang naabot sa atong katilingban sa pag-ila sa tawo. Dili nato makahon ang tawo tungod lamang sa iyang panagway, pamayhon o sinultihan.

Hinay-hinay na nga nawagtang ang “stereotyping” o ang pag-ila sa tawo tungod sa naandang papel nga iyang gigampanan sa katilingban nga sagad maoy mitsa sa abuso ug pagpihig sa iyang tawhanong katungod.

Kaniadto, ang babaye ra ang mag-atiman sa lima (5) ka “B” o balay, bata, bana, baboy ug batya.

Sa laing bahin, busy sab ang lalaki sa iyang naandang papel nga lima (5) ka “T” o trabaho, tabak, tigbakay, tabako ug tuba.

Walay makita kaniadto nga babayeng drayber ug konduktor, o kaha babayeng pulis nga moronda sa kadalanan.

Halos tanang larangan sa trabaho gibuhat na karon sa babaye. Ang pag-stereotype usa usab ka hinungdan sa diskriminasyon nga nagpihig ang tiunay nga kalamboan sa tawo tungod kay gikahon na siya sa naandang papel nga gihatag kaniya sa katilingban.

Busa malipayon ako ug kaubang Richard Jim Navales nga nahiapil sa katukuran sa Men in Valuable Partnership with Women and Children (MVPWC) nga gipasiugdahan sa Talikala, Inc., usa ka non-government organization niadtong 2015. Wala nako damha nga sa ginagmay nato nga mga “Kulukabildo sa Kalalakin-an sa Barangay” natukod ang lig-ong haligi nga magpadayon sa pagpaapil sa kalalakin-an sa kalamboan sa katilingban.

Nagsugod kining panglantaw nga organisahon ang mga kalalakin-an human sa dugay nga implementasyon sa Women Development Code of Davao City diin nakita nga nagpadayon gihapon ang abuso sa kababayen-an ug kabataan sa mga barangay nga sagad gihimo sa lalaki.

Nasuta usab nga menos kaayo kung duna man, ang mga programa sa pagpasamot sa mga lalaki sa pag-atiman sa pamilya ug paghunong sa abuso nga ilang ginaantos.

Nalipay usab ako sa pagahimuong general assembly sa MVPWC Septyembre 29 diha sa Alexian Brothers ubos sa tema nga, “Ang pag-organisa sa kalalakin-an: yawe sa lig-on nga komunidad nga naga protekta sa babaye ug bata.”

Haum kining maong tema sa dugay na natong damgo nga mahanaw ang abuso ug kabangis sa atong katilingban.

Dako ang akong pagyukbo sa mga opisyal ug miyembro sa MVPWC tungod kay para kanako kamo ang tinuod nga lalaki sa atong panahon.

Congrats sa Talikala ug mga bag-ong mapili nga opisyal. Dili ako makaapil sa asembliya ninyo tungod sa nakauna nga kalihukan nga akong pagaapilan sa Davao del Sur apan andam gihapon ako sa ayuda ilabi sa pagsustiner ug pagpalig-on sa MVPWC.