SA miaging Sabado, akong gihisgutan sa akong lindog ang mga timailhan kung unsaon pag-ila sa naigo o nadutlan sa grabing pressure, stress ug depression.

Maong agi’g apas-sumpay, akong tukion karon kung unsaon sila pag-tabang labi na niadtong nagmaoy aron makalabang ining ilang kahimtang.

Pulong sa akong higala nga Psychologist, si Dr. Nemia Antipala, ‘the worst kind of advice is the unsolicited advice’ pasabot nga ang pinakagrabing tambag mao kadtong giboluntaryo paghatag bisag wa pangayoa, busa ayaw pagtuga-tuga og panambag ug hatag og suhistiyon kon wa kini pangayoa.

Unya ka na mohatag sa imong mga bulawanong pulong ug huna-huna kon ang tagtungod mismo moingon ‘tabangi ko’.

Sa panahon nga mas taas iyang emosyon kaysa iyang huna-huna, ang imong unang mabuhat mao ang pagpadako sa imong dunggan ug dughan sa pagpaminaw ug pagsabot. Ining pa-agiha imong mapakita imong pagsuporta sa iyang kahimtang pina-agi sa paghatag og tukmang atensiyon ug panahon.

Apan kon layo ka, mahimong imong padad-an og mga maanindot nga mensahe, text o card nga naay smiley face nga icon. Kini usa ka simpling paagi nga makapadayag ka nga wa siya mag-inusara ug imo siyang pinangga. Kini nga mensahe makapasig sa iyang pagbati nga ang tanan dunay pag-asa ug kasulbaran.

Pangita og paagi nga imo siyang malingaw. Kuyugan ba nimo mag-ampo, mo simba, mag-walking o jogging, tan-aw sine, kaon sa gawas o kaha lutuan sa iyang paboritong pagkaon.

Ug naa siyay nahimo bisag gamay nga kalambuan para sa iyang kaugalingon sama sa pagbangon gikan sa dugay nga pagkatulog, undang og hilak, kaon, kaligo, ug uban pa, ayaw kalimot paghatag og pagdayeg kay kini signos nga hinay-hinay na siyang nibangon sa iyang pagka dagma.

Tabangi sab siya og ampo- pasalamat sa mga grasya nga iyang nadawat, madako ug gamay, lakip mga maayong panghitabo sa iyang kinabuhi. Pasabta nga ang problema di magpabilin kay moabot ra ang adlaw nga mo undang ang unos ug mo balik pagsilang ang adlaw.