Jose Lebumfacil Tomarong

Maharlika, Sambag II, Cebu City

ANG krus sa gugma bug-at pas-anon

Kay timaan sa matuod nga gugma

Ngadto sa Langit ug nganha

Kanimo hinalaran.

Click here for stories and updates on the Sinulog 2010 Festival.

Apan pas-anon ko ang krus

Ning gugma ko ug pagtuo sa Ginuo.

Uban kanimo, hinalaran, magaan

Pas-anon ang krus kay ang gugma

Ko kanimo mahayag ug balaanon.

Ang krus sa gugma bug-at pas-anon

Kon ang kahuyang bug-at ug lig-on

Ug mas kusgan kaysa tawhanon

Natong kalig-on ilabi na kon mabugnaw

Na ang gugma natong Langitnon.

Kon ang tawhanong gugma nato

Ilansang sa krus ang atong gugma

Mahiusa sa katahom ug sa katam-is

Sa gugma sa Diyos

Nga walay pagkatapos.