HASTA ka pila na mag-ilis og boyfriend si Lily (di tinuod ngalan) apan wa kini mahadlok nga sa dayon mahutdan og uyab kay matud pa niya nganong mag-antos man sa kamot sa lalaking di niya hiyang ika-uban, mas bali pang mag inusara basta malipayon lang.

Tinuod, wa tay katungod nga manghusga sa desisyon ug pagka-tawo ni Lily. Wa sab tay labot kung unsay iyang gustong buhaton sa iyang kinabuhi.

Wa siya magmakuli pagpa-ambit nako sa mga rason nganong iyang gipang buwagan ug biyaan iyang mga kanhing uyab. Nalingaw ko sa pagpaminaw kay kasagaran tinuod man ug may unod iyang mga rason nga gani angay hinuktukan sa mga nagdali-dali nga magpahigot.

Puno ni Lily ang pagpamakak maoy nag unang rason nganong mawad-an og pagsalig sa usag-usa. Masugdan na gali og usa ka bakak, seguradong masundan kini og lain hangtod nga magpatong-patong.

‘Way aso nga makumkom’, busa bisag unsa pa ka sakit aron di mobuto ang dughan sa mga nagla-undok nga bakak, mas maayo nga magpakamatinud-anon sa usag-usa. Ang pagpasaylo ug pagsinabtanay yawe sa maayong relasyon nga molungtad hangtod sa kahangturan.

Sunod kining rason nga way kumon nga interes ang matag usa. Kanunay magka-baiwas sa ilang mga huna-huna ug buhat. Bisag mo ingon pa nga opposite attracts, apan kasagaran nga di parehas og mga tumong, damgo ug tinguha, di sab magkasinaboit.

Ang manag-uyab nga parehas og dalan nga tadlason, kalihukan nga gustong pagabuhaton ug damgo nga buot kab-uton maoy da best kay kung lain-lain ang direksyon ma-uli kini sa panagbangi.

Katapusan ang way komunikasyon. Kaming mga babaye gusto kaayo nga paminawon unya kung ang pares di sensitibo ini unya magpunay lang og bungat og bastos o panaway, kini dali nga makapahi-ubos ug panluod. Ang abri nga komunikasyon sa matag usa makatabang para maka-pahungaw sa mga nag-umidong pagbati ug dunay panag respituhay ug panagsinabtanay sa pulong ug buhat.

Katapusan, buhi-i ang mga panghitabo nga di nimo ma kontrolar ug ihangad sa langit aron magiyahan.