KINSA man ang di gustong madato?

Kini ang pangutana nga lain-lain ang tubag ug pasabot. Ang uban mo ingon, ang pagpadato naa sa pagkondisyon sa huna-huna. Ang uban sab kab-uton ang tanan para ma-iya ug mosamot ka abunda ang materyal nga bahandi.

Duna say mo ingon nga bisag wa siyay kwarta, dato siya sa kasing-kasing. Ang uban sab nga nagdali, way undang ang pagpatad sa lotto o sugal sa Casino kay namasin nga ma instant millionaire.

Ideal gyod unta nga mabalansi ang pagkadato ug kalipay nga way masakripisyo: malipayong pagpuyo, kompletong pamilya, arangan nga kabtangan, hapsay nga balay, maayo ug himsog ang lawas, abunda sa pagkaon ug sapi, daghang mga higala, ug dunay kalinaw ug kahilom ang pagpuyo.

Apan sayod kita nga suntok kini sa langit ug imposibling mahitabo kay duna man gyu’y ma sakripisyo ug ma-alaot.

Si Daniel Ally dunay ikatampo nga puruhan para mo uswag:

Isakripisyo ang tanan. Kasagaran nato di andam nga mo himo ini kay mahadlok nga basig mawala ang tanan. Apan sa tinuod lang, tanang dato nag-agi og kalisod ug kapakyas kay diri man makat-on sa tinuod nga mga pagsuway.

Puno ni Ally, kung gusto nimong makuha ug makab-ot ang imong gihandom, mo-agi una ka sa pinaka grabi nga sitwasyon o kahimtang maong kasagaran, ma delatar o ma-uwahi imong mga gipangmithi ug dagkong damgo, pero segi lang kay sa katapusan, imo mang ma-ani.

Kuyog-kuyog para makat-on sa mga kina-iya ug paagi sa mga tubig-tubigan. Sa tinuod lang, ang lihitimong dato hilom og di manghambog. Kadtong nagpaka aron-ingnon mao hinuoy mas hangin pa sa Bagyong Yolanda.

Estudyuhi ang mga taktika kung gi-unsa nila pagpadagan ilang mga negosyo. Alirungi imong kaugalingon sa mga tawo nga positibo ug pang huna-huna og sama ini nila ka kugihan ug palayo niadtong segi lang og tsimis ug drama sa ilang kinabuhi nga maka dugang sa igang.

Katapusan, gamita imong natural nga gasa gikan sa kahitas-an. Sulita imong talento, nakat-unan, abilidad ug kusog ug subaya ang agi-anan sa kalampusan.