SAYOD kita nga kining stress, subra nga pagkaon og junkfoods apil ang dagha’g preservatives, pagpanigarilyo, og ka kuwang sa pag-ehersisyo maoy mga nag-unang mga rason ngaong padayon ang pagsaka sa gidaghanon sa mga gipang ataki sa kasing-kasing.

Kini nga maka-alarma nga sitwasyon naka pa-aghat sa mga mananambal pagpangita og mga pama-agi aron malikayan o ma minus-minusan ang gidaghanon ini.

Importanti nga ang tagtungod mismo mahibalo sa mga simtomas o signos ini sa di pa uwahi ang tanan kay basig ang imong kaugalingong pa ang imong masalbar.

Ang pirmirong tikang para malikayan kining ataki mao ang himsog nga pagpuyo pina-agi sa pagkaon og masustansiyang pagkaon (utanon, prutas, puti nga karne-isda, manok), regular nga pag ehersiyo, insaktong pagkatulog ug palayo sa mga tressors (tawo, relasyon, trabaho o butang).

Kining mosunod maoy mga warning signs sa atong lawas nga magpahibalo kung paingon na sa cardiac arrest o atake sa kaing-kasing:

Pagpanghuot sa dughan. Kining sakit og pagpanghuot sa dughan posibling mokatay paingon sa bukton, abaga ug buko-buko (kasagaran sa wala nga bahin), ubos sa suwang, liog ug tiyan.

Sunod ang grabi nga pagpaningot og bugnaw ug pagpanglipong. Pasabot ini nga nagkuwang na ang sirkulasyon sa dugo sa may ulo nga bahin labi na gyod sa may utok. Usahay masaypan og sabot, labi na sa mga babaye nga 50 anyos pataas, nga kini dinala sa hot flashes kung mag menopause na.

Ang gidaghanon sa singot nga mogawas sa lawas maka pabasa sa gihigdaan sa may ulohan, dughan, buko-buko, kamot og tiil.

Pagpamati og pagpangluya sa tumang kakapoy. Di na katuyok ang dugo para paghatag sa insaktong enerhiya sa lawas kay kuwang naman ang dinalang oxygen ini. Kung kini magbalik-balik bisag insakto ang oras sa pagpahuway ug pagkaon, pa check-up gilayon sa mananambal para sa tukmang tabang.

Apil sa ubang simptomas ang huot ug hangos nga pagginhawa, irigular nga pagpitik sa kasing-kasing og insomnia (lisod ikatulog).