SECTIONS
Friday, July 19, 2019
PAMPANGA

Garcia: Kapakumbaban king Pamanyagana king Panyatang ning Ginu

Kapisik

(Humility in Welcoming the Advent of the Lord)

“BALU yung ing pamipagkaluguran king yatu pamanyalang king Dyos?

Ninu man ing bisang makipagkaluguran king yatu

gagawan nang kasalang na ning Dyos ing sarili na.

O isipan mung ing Kasulatan alang mula-mula,

‘Ing Diwang magsantung kekami mapangalalu Ya’?

Dapot magkalub yang dagdag a kalam.

Inya sa’t nganang sasabi:

‘Ing Dyos pangilagan Na la ring paratut,

Dapot pagkaluban Na lang kalam ding mababa lub.’

Ing kababan lub ulwan na ing pangamakayatu

Inya sa’t sumuku ka king Dyos.

Pangilagan me ing dimonyu at sulagpo yang parayu keka.

Lumapit ka king Dyos at lumapit Ya keka.

Linisan my la ring gamat you, makasalanan;

At padalisayan yu la ring pusu yu, mag-adwa pamisip.

Manalugigi, magpaldas at manangis!

Bustan mung ing ayli mu maging pamagpaldas at ing tula mu king lumbe.

Magpakumbaba ka king panakit ning Ginu, at iyangat Na ka.”

~Santiago, Dangka 4: Sunis 4-10

(James, Chapter 4: Verses 4-10)

***

Dindam ku kanita king metung a talapagsalita ing antini: “Lakbang kang makatamisan palapit king Ginu at ing Ginu lumakbang Yang makatalibung ukdu palapit keka.” Manyaman isipan ita dapot e antita kasaguli karing keraklan kekatamu.

King Panaun ning Panyatang ning Ginu a makatagun king Kapaskwan masampat sana ing taluki tamu karing tuturu nang Ginung Yesukristo bang ligaya tamu king bye ini—king tune ligaya at e ligayang e makayatu a king kamatutwanan mu e naman tune ligaya uling kabud ikwa tamu na kabud namu mayala o mabating. Kanita tagal-tagalan tamu pa dapot ala na—e ta na atagal anting bulang asna kalagu dapot asna kasaguli pamaniral.

Buri ding keraklan kasi kekatamu ligaya tamung makarayu o makakawani king Apung Ginu. Mengari Yang metung a kalakuting pisabit-sabit tamu bang apagmaragul tamung itamu Kristyanu tamu o nanu mang yaus king kekatamung kapanaligan. Darakal na la pin deng “atheists” o taung alang kikilalanang Dyos. Mekad atin pala—nyayta deng sarili da—inya sa’t darakal ing pamipate-pate uli ning maling kapanwalan da a balang metung karela “pekamayupaya”—inya sa’t “byasang-dili”, masikan-dili”, masanting o malagung-dili”, “mabanding-dili”—e la magdili-dili—asno karakal inya mamayutputan ne ing yatu karela!

Ketasan lub o kaparatutan ing pekalaganap a sakit keti king yatu inya sa’t lalambat-lalambat mipapakarok tamu uli ra deti. Sasalungatan da ing batas ning kalikasan at lilingad da ing katutwan inya sa’t mangibabo ing kasuran. Kapanwalan da ila mu ing makatud at ila mu ring byasa. Para karela pin e la kaylangan deng talaturu dapot ila buri da ilang manure.

Buri da ing buri da ing matupad at yang tukyan da anting batas deng sabla kqabang ila man e la tutupad at tataluki karing batas ding tau at ning Apung Ginu.

Nung iyambing ing nanu mang kadakilan ning tau king kadakilan na ning Apung Ginu e ta man kapuling nung king metusikluban iyambing. Bala da malyari deng ipag-alang bala ing panibatan ding sablang kadakilan. Bala da malyari lang e mate at malaso katawang panglabwad. Bala da malyari da ngan abalu ing sabla at agnan na nita—arasnan la ring sablang labwad kapamilatan namu ning sarili dang sikanan. Kabang e do man akakit deng sarli dang tundun at e do man akakit deng sarili dang mata at pati na sarili dang lupa at buntuk nung e la mu magsalamin.

Makalapit tamu king Apung Ginu nung tanggap ta king sarili tamu a kapurit tamu mu o kapisik tamu mu nung iyambing Kaya. Sukat tamung mika-kapakumbaban.

***

Dake Talabaldugan:

galamáy/galamé – (palagyu) bitis da reng gagapang; maralas gagamitan da reng gagapang bang makakusad, mikimut la’t milakad. English – appendages, as of crabs, spiders, octopus, usually considered as legs. Alimbawa king pamangamit: “Deng galame da reng babagwa ila reng pandakap da’t pangwa keng pamangan da bukud pa keng pangawa rang bale agi.”

galang – (palagyu) alangalang, pamitangal, pagkalub karing marangal, makatwa, pekapun at aliwa pang karapat-dapat tanggap kaniti. English – respect, reverence. Alimbawa king pamangamit: “Matas ya galang kareng aliwang tau ing taung yan agyang asne karakal pibandya’t salapi, mibantug ya pa’t asna kasanting a lalaki.”

galáng – (palagyu) mura o mal a alaas a susulud keng galanggalang. English – bracelet. Alimbawa king pamangamit: “Mayap namu misalangat ya ing galang na ning dalagita keng saken inya e na ikwang menabung malaus.”

galánggaláng – (palagyu) suglung at pipakli-paklyan ning gamat. English – wrist. Alimbawa king pamangamit: “Parati yang makataid keng galanggalang nang ima na ing bingut nu man karin uling bala mo tatakut ya parating mikawani la.”

galás – (palagyu) gaspang, kagarapalan, burara. English – harshness of manners, gruffiness; rudeness. Alimbawa king pamangamit: “Gawi na nang tagana ing galas king pangatau na ning pekapun da inya ila man mangapatuki la kaya.”

***

PAMANGAPAMPANGAN: Bubusuk na la bengi-bengi reng ornu’t kalang kareng bibingkaan. Abala la reng tsupan mu naman. Gatpanapun pamu pin magumpisa na la. Masali ing ungut at tsa. Neng mumuna masyas la pa reng bibingka uling kulang la pa alsa. Katlung aldo talab na ing awsan dang “levadura” o pampaalsa pati na ing liya. Inya manyaman no lambut kanita—malabulak la. Deng impun saging mangagisan la bulung kareng magbibingka. Masali mu naman ing uling, mayumu at abyas a lakatan at pati na mangiling dakal panakitan kareng matamad nang kudkud ungut kareng lumang kudkuran.

***

PAMIPALINO: Ing Kapisik magnasa ya at manwalang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kalinangan Kapampangan kapamilatan ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan-panyulat a misulat king pigmulan at tune kulitan kambe ning dalise at mapagmasabal a pamisip at parasan. Ing panyulat ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan. Ing Kapisik ala yang kikilingan a kapanaligan, aguman o ninu man nung e ing Lubusang Katutwan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph