INGON pa nila “money makes the world go round.” Sa kalisud nga nasinati sa nasud karon, daghan na ang pabor ning maong panultihon.

Kini tungod kay kong kabus ta ug walay sapi sayon ra kaayo ta tunob-tunuban sa atong isigkatawo nga anaa sa mga posisyon. Kong kabus ta, daghan ang mga makaminos kanato, ang uban mosaad lang kay lagi nagtuo man sila nga walay ikasarang ang mga tawo nga ilang gisaaran. Daghan mga panghitabo sa atong palibot ang wala mahatagi og hustisya tungod kay ang mga tawo nga anaa sa gahum walay pagpakabana sa uban nga labing nanginahanglan.

Mao bitaw nga daghan ang mga morebelde ug mosaka sa bukid tungod kay wala mahatagi og patas nga pagtagad diha sa ilang pagpanginabuhi. Kon kabus ta, labay-labayan ra ta sa mga sapian.

Sukwahi kong duna kitay daghan nga kuwarta nga mahimo nato ang atong gusto buhaton ug hangaron ni bisan kinsa labi na kadtong dunay mga personal nga mga interes. Gani mahimo pa natong paliton ang mga tawo nga nakasala kanato.

Ingon pa sa uban, “paliton og dabdaban.” Ingon niana ka importante ang kuwarta ngadto sa tawo. Busa dili ikatingala nga daghan ang mga hakog og sapi karong panahona, daghan ang mangawkaw sa dili ilang sapi. Ang uban gani mohimo na og ilegal aron makakuwarta ug duna pay mopatay kong kuwarta na ang hisgutan.

“Source of all evil” kuno ang kuwarta, tinuod gyud kay ang reyalidad karon ning kalibutan dili ta mabuhi kong wala kuwarta. Tungod niini, daghang mga tawo nga mobaligya sa ilang mga boto ngadto sa mga politiko ug ang resulta mao ang ang pagkagusbat sa atong nasud tungod kay giharian sa mga korap nga mga politiko.