DUNAY panultihon nga nag ingon, “nobody is perfect,” maong di ko kamahay sa ubang mga ginikanan sama nako nga bation og kahingawa labi na kung maghisgot og pagpili sa mamahimong umagad.

Sa tinuod, di lang ang mga dalaga maoy mangita sa ilang knight in shining armor aron sila mamahimnong rayna sa ilang kaugalingong panimalay. Karong panahuna ma-ihap na lang sab ang mga babayeng nagpabiling Maria Clara nga konserbatibo og hiyas og kagikan.

Sugyot sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga ulitawong anak nga pilion og sakto ang mapares nga dad-on sa altar sa kaminyuon ug magpalayo ining mosunod nga di angayang ig-uban:

Dalo ug hakog. Kining mga bayhana naghuna-huna lang pirmi sa ilang kaugalingon kaayuhan ug way malasakit o pagbati ngadto sa uban. Segurista kini ug way planong manghataga o mopahat para sa uban ma pamilya o paryenti man.

Igat nga pagkababaye. Bisag naa pa ka sa iyang atubangan, maningkamot gihapon kini og pang dani sa uban sama sa alibangbang nga magbalhin-balhin og simhot sa buwak nga iyang giganahan. Pagbantay og maayo kay kini nga kina-iya lisod na usbon labi na kung ma minyo namo.

Tsismosa, tabian, ug hilabtanon. Ang baba ini sama sa machine gun nga way undang og pusot-pusot ang pagpanglibak ug panaway. Kuyaw kini igdayon kay segurong daghan kini og kaaway labi na og libakirang dako. Kung gusto ka nga magmalinawon ang imong pagpuyo, palayo na lang daan ini niya.

“Bili mo ko” og mentalidad. Materyalistik ug nabuang sa shopping. Magsige nalang og pangayo og kwarta o papalit og bisag unsa. Gani, mas importangte ini niya ang pagpamalit og mga butang, sinena, sapatos ug pa-gwapa una iyang pamilya. Taas kini og puruhan nga makapabuslot sa imong bulsa.

Tapulan ug hugawan. Bisag pagpanghinlo sa iyang kaugalingong tugkaran ug gamit di kahimo. Wa sab kini diskarte pagpangita og trabaho para pag-abag sa mga gastuhunon ug puno-puno sa palaliton.

Aron way mahay, pili-a pag ayo ang babayeng imong mapakaslan sa dayon.