DUNAY unom ka mga plataporma alang sa kalinaw ang gitumbok sa Biship Ulama Conference project human sa ulahing konsultasyon sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao. Kini mao ang sincerity, security, sensitivity, solidarity, spirituality ug sustainability.

Hinuon, giklaro ni Fr. Albert E. Alejo, ang project director sa Konsult Mindanao, kining unom ka mga plataporma dili maoy maisip nga tukmang sulosyon sa kagubot apan usa kini ka haligi ug pondasyon sa tanang paningkamot alang sa pagsinabtanay.

Gawas sa lima , matod ni Alejo, ang plataporma kabahin sa 'espirituhanon' seguradong makapakugang sa civil society groups, mga development partners ug government agencies.

Gitataw ni Alejo ang 'spirituality' dili kabahin sa plataporma niining klase sa hut-ong sa mga tawo tungod kay gilantaw nila ang kalinaw mahimong posibli kon dunay himuong economic ug social intervention o political ug military solution – nagpasabot makab-ot ang kalinaw kon maayo na ang panginabuhi sa katawhan, adunay maayong panggobiyerno ug kon mawagtang sa hingpit kining mga armado nga moalsa batok sa gobiyerno.

Kon subayon ang history sa kagubot sa Mindanao, taas kaayo ang sugilanon ug lisod gyud tugkaron ang ugat sa kasamok. Daghan na sab nga paningkamot pagkab-ot og kalinaw. Ug daghang paagi nga gihimo alang sa susamang katuyoan. Hangtod karon wala gyud matagamtam ang gidamgo nga kalinaw.

Ang inilang rock guitarist nga si Jimi Hendrix buhong sa tanang katigayonan sa kalibutan. Human sa iyang concert niadtong 1970, gipospos niya ang gitara, giabibahan siya sa mga audience apan human sa masipa ug lanog nga singgit sa iyang mga fans, kalit lang miluhod si Jimi ug natiurok sa pipila ka minuto, unya nagkanayon kini: "Kon kinsa man kaninyo nasayod sa tiunay nga kalinaw gusto ko pakigsulti nimo human niining pasundayag."

Walay ni usa sa iyang fans nisanong sa iyang tanyag. Pagka-ugma namatay si Jimi gumikan sa drug overdose.

Dili garantiya ang kaharuhay sa panimuyo, mga kalamboan sa dapit, maayong ekonomiya o ligdong nga panggobiyerno aron makab-ot ang kalinaw.

Tinuod, gikonsiderar kining 'spiritual' approach alang sa kalinaw apan dili kini sabton nga mawagtang ang kasamok diha sa pagpraktis sa relihiyon. Gumikan gani sa relihiyon misamot og kagubot sa Mindanao.

Sulayan daw nato pagtutok ang pagtulon-an sa kalinaw diha sa Bibliya o Koran. I-sentro ang Dios, ayaw ang relihiyon o imong interest. Sugdi pag-aplikar sa imong kaugalingon aron manakod sa imong panimay, dayon sa silingan hangtod sa komunidad ug tibuok pulo sa Mindanao.