KAGAHAPON mao ang Ash Wednesday.

Unsa man kining Ash Wednesday?

For updates from around the country, follow Sun.Star on Twitter

Alang sa mga Kristiyanos, kini mao ang timaan sa pagsugod sa kwaresma.

Ang kwaresma mao ang 40 ka adlaw sa di pa ang Pasko sa pagkabanhaw nga iatol gayud og adlawng Dominggo.

Ma Katoliko o ma Protestante ang Ash Wednesday maoy adlaw sa pagpuasa. Sa maong adlaw, ang mga tawo nga motambong og misa markahan sa pari ang ilang agtang og kuros ginamit ang abo nga gikan sa sinunog nga anahaw o buli.

Dili kini papason hangtod dili mosawop ang adlaw. Duna usay miila niini nga maoy adlaw sa fasting diin dili sila mokaon og bisan unsa nga mga pagkaon sa di pa sila motambong sa misa sa Ash Wednesday ug kadaghanan usab likayan ang pagkaon og karne sa maong adlaw.

Dili hinuon tanang Katoliko ang mosunod niini.

Ang Ash Wednesday nagtimaan usab sa tinuohan sa mga Kristiyanos nga ang tawo ginama gikan sa abo ug mobalik ra gihapon kini sa abo kon kini mamatay.

Apan kini nga pagtuo natugbangan sa laing pagtuo nga ang kamatayon ni Kristo maoy naghatag og laing way katapusan nga kinabuhi sa tawo didto sa langit bilin ang lawas.

Buot ipasabot nga ang espiritu sa tawo dili mamatay sa lawas sa tawo.

Ang Ash Wednesday ipahigayon sa way permamenting petsa sama usab sa Easter Sunday nga sagad mapahigayon sa unang takdol sa buwan human sa giingon nga spring equinox.

Mag-ihap una og 46 ka adlaw sa di pa ang Easter Sunday, aron mapahigayon usab og una ang Ash Wednesday.

Sa ato pa di gyud kiini matumong sa sayong bahin sa Pebrero ug di sab ni mahitabo sa uwahing bahin sa Marso.