Rodel C. Nuñeza

Maslog, Tabogon, Cebu

BISAN mihabol na ang kangitngit sa tibuok palibot nagpabilin gihapon ang managhigugmaay nga sila si Junie ug Wila diha sa daplin sa baybayon. Sikit kaayo silang nagtupad pagpanglingkod diha sa pino ug maputing bas. Ganina dang namauli ang ubang mga tawo.

Miagda na si Wila kang Junie sa pagpamauli. Gani mibarog na siya. Apan wala mokihol ang ulitawo. Hinunoa, gikuptan niini ang usa ka kamot sa dalaga ug gibira aron kini pabalikon sa paglingkod. Dihang nakalingkod nag balik ang dalaga gikalitan kinig gakos ni Junie ug gihagkan.

For updates from around the country, follow Sun.Star on Twitter

Walay nahimo si Wila. Nagpatara na lang. Gidawat niya ang nagpungasing mga hawok ni Junie. Ug mibawos na lang sab siya paggakos sa ulitawo. Naghinagkanay sila.

Gidaog na si Wila sa tawhanong kahuyang. Bisan kon kadto pa siya makasulay niadto, kay sa tinuoray lang, si Junie pa man ang nahimo niyang unang uyab. Ug si Junie mao usab ang unang lalake nga nakahawok kaniya.

“Nahigugma ka ba gayud kanako, Wil?” Gipangutana ni Junie ang dalaga human mag-ukang ang ilang mga ngabil.

“Ngano, may pagduda ka ba diay?” Mibawos pagpangutana ang dalaga nga mitutok sa ulitawo.

“Kay nahigugma ka man gyud kaha kanako, mosugot ka kon duna koy pangayuon kanimo?” sukot ni Junie.

“Ngano god kahang dili, kon aduna lang ko niini?” tubag ni Wila nga nagsigeg duwa-duwa sa dunggan ni Junie.

Wala motingog ang ulitawo. Gigakos na usab niya si Wila.

Gidigo sa iyang mga halok. Unya pagkasunod, giukoban sa iyang mga ngabil ang mga ngabil sa dalaga, kinsa mibawos usab sa gibuhat kaniya sa ulitawo. Ning higayuna nakigtigi na gayud ang dalaga sa ulitawo sa makatagbaw nga romansa. Giulipon na sila sa tawhanong kahuyang.

Samtang nag-ukobay ang ilang mga ngabil namatngunan sa dalaga nga nag-anam kalihukan ang mga kamot ni Junie. Nagpatuyang kinig panghiram sa bisan asang parte sa lawas sa dalaga, labi na sa mga parte nga iya gayud nga giampingan kanunay.

Unya gipukaw sa kahimatngon si Wila. Dili siya motugot nga itugyan na lang gayud ngadto kang Junie ang tanan nga anaa kaniya. Bisan tuod kon sa tinuoray, gimahal ug gihigugma niya kini. Dili siya makatugot nga siakon ni Junie ang labing mahal nga bahin sa iyang lawas, aron didto himoa ug umola sa mga kagaw sa ilang dugo ang usa ka kinabuhi, bisan wala pa sila makasal.

Mao nga sa matag lihok sa mga kamot ni Junie, iya gayud kining gibabagan, iya dayong santaon ug iwakli aron dili molampos si Junie sa iyang tinguha sa pagpukan sa iyang pagkababaye.

Dihang nakahigayon na si Wila kalit siyang milugnot aron makabuhi gikan sa hugot nga paggakos kaniya ni Junie. Dungan sa iyang paglugnot, iya usab nga gitukmod ang ulitawo. Nakalitan si Junie sa gibuhat ni Wila. Wala siya magtuo nga buhaton kadto sa dalaga.

Daling mibarog si Wila ug mipahilayo sa ilang nahimutangan. Gibiyaan niya si Junie nga nagpabiling naghayang diha sa pino ug puting bas sa baybayon. (KATAPUSAN)