SASAMUL na na ning dulum ing sala

at ing silim darampulan nong anting sabo ring malulut a kulumanas

ding sablang makabusal

king panimanman mu.

laganas maging kapitangan ning abu. makapanikal ing paynawang simpal

ning pamikatagun.

dapot ita pin ata ing sumpa

ning pebustang penandit.

lalangi na’t babangnas ing panglasa

king kasalungsungan

at papait na

ing ketubasang milabas

agnan ning pangaburu

ning arapang payntungul.

mesaul la ring batu

pauli ning ita

ing tungkulan da’t palad.

o mekad ika ing migkyapus

king kabilyan da.

mamit-amit pamo ing agus lwa

ning panyulat ku

lupa ring mata ning mebalu

king aldo ning kasal na.

gawan na ka mang pipi

at e pa mekagyu

ing pamanglumpu na keka.

ing pamaglakbe metung a bage

magkalub kasdanan

king metung a kulung

king sarili nang gewang maglage.

ing aldo agyang ya naman

ing aslagan na…

maliwa ya albugan nung makarayu ka.

ding bigang takap king lupa na

ila naman ding tatakap king isip ku

bang’ting upayang e da ka paniglon

at mikasangkan na kang matibe

bang asakwil mu ku

king panimanman mung lilu.

king pamalsinta mung lakwas

king sarili mu.

tatakbang la ring bitis

malalakwan ya ing katawan.

titilo ya ing isip,

mamanyud ya ing malit.

gagapang ya ing kulubasa,

malalakwan ya bunga.

ninu ing limus

king pulubi ning panaun?

parusa kaya ini

king e pamipaulaga

king balang kurap,

balang inawang saldak,

balang taluntun ning daya

karing uyat a magpakabug

king salung kasna na

king pangakalubkub

king lambis

o apis…

o dit mu mang suglap.

at kawa king e na pamanakit

king kekang siwala

o pamanamdam king kekang aske

aplusan ning pamaginakit

ning metung mebating karapatan

king kulam o kalam

ning legwan mung megpaluse kaku.

kaylangan ku walang ilikas

ing gewa ku karing mengakutud a impun

karing kandungan da

ring pepatiktikan

at pepalanging laru.

o upaya ning pamagbayu…

alipan mu ku anti

king pangayalipan ku keka.

dapot ginapus mu ku e king talikala

nung e king kekang mapamanding pusu

a misabit laksang kaban

karing mikangatbang paglakbang

o paglakbe.

binulus mu ku ba’mung dakpan pasibayu eku pa man apilasa ing katimawan.

belikdan ku

ing maslag mung lupang tambing miglulam inyang mikawani kata

at mipampan na ka

karing delanan kung dalig at tulus.

ngeni mabye pa

ing suglap mung ating pamigaganaka dapot alang akarapat a pamananggap. pamanyuku king pamikawani ta.

ngeni na ing tipan ning napun.

at ing singla mung diwa

sukat mu neng atbusan

karing masaklo matang peparam.

ing patubu yang magkalub punan keka bang lakwas kang sakim bang lakwas meng pagimbutan ing sarili mung kablas karing sablang kakablas.

disnan da na kang uman me ing sarili mu king danum ning pitak

a laram ning salamin king lino…

at kakaul king sarili mung alino

makapakat karing sablang bage

durugpan na niti.

e na bage ing dirine ning asu.

ing aldo mamanlag ya’t lumbug na naman dapot aliwa ing lupa mung tuki-tuki

king panimanman kung kisna kaniti.

king panalala

ding saligakgak mung kakablas

anting dalit king isip ku

at magpaterak karing samut-samut

a panamdam ku.

king munag maglakbe kang pasibayu

lakwan la ring bayung bakas

karing gasgas a kekang tuklwan.

at ding kasalang mu

pangilagan da la’t dapugan deti

dapot kanaku lang tangalan

o mekad ka’kung samba’t uman

anting bayung bukadkad a sampaga.

mmmmmmmm…

ay…mikandayu kata pa.

malambat pa ing pamanuli mu

at pamikit tang pasibayu.

kalingwan da ka pamu

kabang pigaganakan da ka.

wa, mekad.

- impunsigwa,

ka-9 ning ka-2ng bulan,

ka-10 ning ka-2ng libungbanwa

***

Nung nanu man ing mali king Kapisik ayni, agkatan da kayung paralang sisti o pamitulid. Malyari kang magparalang sulat o mambag kawatasan, kapusungan, balita, munikala o sisti. Parala mu kabud o iyaus king kek’ong talasuyung talasulat king text o cp: 0919-6940-224 o king email: garciakragi@yahoo.com. Ipisik me, abe!!!