APAS sumpay sa akong lindog sa mi-aging Sabado, diay dugang nga mga suhistiyon kung unsaon nga maka lingkawas sa tumang stress nga di na kinahanglan mo inum og ilimnong makahubog, mokaon og mga chicheria ug tam-is.

Una, sayaw. Hala isayaw ug i-ikid-ikid taman sa imong mahimo nga murag way nagtan-aw. Ining paagiha imong mapa-guwa ang imong giluom nga kahadlok, kaguol ug kahingawa gawas nga maayo kini nga ehersisyo kay panington kaman og maayo. Kining sayaw usa ka gamhanan nga antidote nga makapagawas sa endorphins (maayong pagbati) labi na kung duyugan kini og paspas nga musika nga mangamay pagpasayaw.

Drawing o pagkuha og mga pictures. Kining panguha og hulagway (photography) og pag drawing usa ka arti nga makapagawas sa imong tinaguang talento. Sa sunod nga ma stress ka, kuhaa imong camera o cellphone dayon gawas ug tuyoka imong palibot panguha og litrato o ba kaha abrihi imong adult nga coloring o drawing book unya sugdi kini pag color o drawing. Mahimo sang isuwat imong gibati para mosamot ka kahanas.

Ikanta bahala’g asintunado o i-syagit apan buhata kini adto sa halayong dapit o sa imong kaugalingong lawak nga way madisturbo aron way mo reklamo. Mas maayo kung adto sa may Karaokehan aron maka pagawas ka taman sa imong ginhawa.

Sunod, kandila apan di ordinaryong kandila kundi scented candles parisan og oil nga hapas nga may Lavender nga humot. Kini makatabang og pakalma labi na kung ihapas sa may agtang, kamot, ug lapa-lapa nga bahin. Maayo sab og pakapinan kini og duyog og SPA o instrumental nga background music kay segurado ko nga mas dali ug mas hinanok imong pagkatulog.

Yoga. Matud ni Lisa Rosenthal, usa ka registered Yoga Teacher ug founder sa Fertile Yoga, dako kini og matabang sa pag-ginhawa ug lawom para ma pa-relax ang tensiyon sa kaunuran kay pun-on man ang atong baga ug utok ini og oxygen. Makatabang sab og dako ang pag-ampo og regular nga meditation sa sayong kabuntagon una magsugod imong adlaw.