IMOHA bang gitubos

Kining among kalibutan?

Hain ang pruyba kon ‘Oo’

May Imong tubag?

Anaa lang gihapon mga masalaypon -

Mga hangol sa salapi ug unod,

Mga kurakot, kriminal sa nasod.

Ang Imong mga tinalikdan

Padayon sa pakigbisog

Samtang nangindahay

Sa kalinaw ug kahapsay.

Kon Imo man gyong gitubos,

Kinsa ug hain ang Tugahala?

Naa ba sa akong isigkaingon

Nga napagaw sa pagsininggit

Sa Imong ngalan?

O naa ba kanako nga wa ko masayod?

O naa namong tanan nga gipangkutoy

Ang tiyan?