MIDALI pagsaka si Donya Rebecca sa hagdanan sa pribadong tambalanan diin didto dad-a si Amadius human mabangga ang gimaneho niyang kotse sa poste ganihang kaadlawon. Wala siya mosakay sa eskaletor bisan atua ang lawak ni Amadius sa ikapitong andana. Gikulbaan si Donya Rebecca. Gitawgan siya ni Don Israel, iyang bana, kaganiha sa iyang selpon sa nahitabo sa ilang anak. Dili siya makatugot nga may dautang mahitabo sa ilang anak nga lalake. Siya ang mabasol sa nahitabo kang Amadius.

Nahibaw-an nilang Donya Rebecca ug Don Israel nga si Amadius hinigugma ni Mariella nga usa lamang ka katabang sa ilang panimalay. Gikasuko kini nila pag-ayo kay alang kanila, bahandi lang ang giapas ni Mariella sa ilang anak.

Usa ka adlaw niana giadto ni Donya Rebecca si Mariella nga nanglaba sa likod sa ilang balay.

“Mariella!” singgaak ni Donya Rebecca. “Pahawa karon dayon dinhi, kay kon dili ka mopahawa, magsugo kog mga tawo aron dagiton ka! Pilay gusto mong kantidad aron palay-an mo si Amadius? May hinigugma na siya! Si Cassandra. Dili madugay hiusahon na sila sa altar sa kaminyuon!” Gisulti kini niya bisan dili tinuod nga si Cassandra hinigugma ni Amadius.

Giablihan ni Donya Rebecca ang iyang bag ug mikuhag kuwarta. Gihatag niya kini kang Mariella. Dako ang kantidad sa salapi nga iyang gihatag sa katabang isip pabawon, bugti sa pagpahilayo niini sa ilang anak. Gidawat ni Mariella ang kuwarta bisan supak sa iyang kabubut-on tungod kay nagkinahanglan siyag salapi aron gamiton sa inadlawng panginahanglan.

Pagkasayod ni Amadius nga wala na si Mariella sa ilang panimalay, nawad-an na siyag kadasig sa kinabuhi. Kanunay na siyang maghubog-hubog ug mopalta sa trabaho sa kompaniya nga iyang gialagaran. Dihay usa ka gabii nga hubog siyang mipauli. Nabangga ang iyang kotse sa usa ka poste ug maoy hinungdan nga na-ospital siya. Gikaguol kini pag-ayo sa iyang ginikanan. Dili unta kini mahitabo kang Amadius kon wa pa hinginli ni Donya Rebecca si Mariella. Nakaamgo na sila karon sa sayop nga ilang nahimo. Giadto nila ang dapit nga gipuy-an ni Mariella, apan wala na kini mopauli. Dako ang ilang pagtuo nga milangyaw kini sa Manila aron adto na manimpalad. Nag-ampo sila sa Ginuo nga mobalik da kini sa Sugbo.

Bisan kabos si Mariella ug anak lang sa yanong mamumuo may gihuptan siyang talagsaong kaanyag ug kalantip sa pangisip. Daghan ang nakadayeg kaniya sa ilang dapit. Daghan pod ang mga ulitawo nga nangandoy sa iyang gugma. Apan iya na kining nahatag kang Amadius.

Dihang nakasud na si Donya Rebecca sa kuwarto ni Amadius, nakita niya ang usa ka babaye nga naglingkod sa silya tupad sa kama ni Amadius. Nakita niya nga may mga luha nga midaligdig sa aping sa babaye bisan wala niya maklaro ang tibuok nawong kay nag-brunda man kini. Ingon nga dili kini gustong makita niya ang dagway niini. Nagtuo siya nga si Cassandra kini. Giduol niya ang babaye. Gitutokan niya kini pag-ayo. Dako kaayo ang iyang kahikurat kay ang babaye nga iyang nakita mao man ang iyang gipangita.

“Mariella! Ikaw ba?” matod ni Donya Rebecca.

Miduko si Mariella. Dili siya makaharong pakig-atubang kang Donya Rebecca kinsa maoy nanghimaraot kaniya kaniadto. Mitindog siya aron molakaw, apan gipugngan siya ni Donya Rebecca.

“Please, ayaw paglakaw!” pakiluoy ni Donya Rebecca.

“Ako si Mariella, Ma’m. Ug ania ang kuwarta nga imong gihatag kanako. I-uli ko kini kanimo. Wa ko gyud kini kuhai bisan usa ka peso!”

Wa kapugong si Donya Rebecca sa mga luha nga nabiaw sa iyang mga mata. Midagayday kini sa iyang mga aping. Gigakos niya si Mariella.

“Pasayloa ko, Mariella!” ni Donya Rebecca.

Nakita ni Don Israel nga nag-uliay sa maayong kabubut-on ang duruha ka mga babaye. Kaganiha da siyang nahiabot ug nagsud-ong kanila. Sa laing bahin, si Amadius naulian na sab sa maayong panimuot ug nakasud-ong sab sa iyang inahan nga migakos kang Mariella. Malipayon siya. (KATAPUSAN)