Henry Y. Mañus

179 Basak-Iba, Lapu-Lapu City

MINGISLO ang dagway ni Boy niining udtoha sa iyang paghiabot sa ilang balay. Walay sulod ang kaldero dihang gibuksan niya sa takob. Mao usab ang kaserola ug ang kaha. Nabatyagan niya ang kabugnaw sa maong mga butang nga nagpasabot nga wala pa makalung-ag ang iyang asawa. Mipasiplat siya sa orasan sa bungbong ug nakita nia nga alas dose-imedya na sa kaudtuhon. Tunga na lang sa oras ang nahibilin ug magsugod na sab siya sa iyang trabaho. Alas dose hangtod sa ala una sa udto lamang ang lunch break nila.

Usa ka mekaniko si Boy. Nagtrabaho siya sa talyer sa mga sakyanan nga gipanag-iya ni Insek Shonga ug haduol ra sa ilang balay. Matag udto mopauli gayud siya sa ila aron maniudto uban sa pinangga niyang asawa.

For updates from around the country, follow Sun.Star on Twitter

“Uy, nia ka na man diay!” Kalit nga mibutho sa iyang luyo si Edna, iyang asawa. Nagbitbit kinig plastik nga may sulod. “Sorry ha… nadugay ko kay nangutang pa man kog bugas sa tindahan ni Nang Elya. Giapilan sab nakog sardines aron atong masud-an!”

Wala motingog si Boy. Nabatyagan niyang mihuot ang iyang dughan. Unya nanghupaw siya. Lawom nga panghupaw. Maoy diha sa iyang hunahuna ang kapait sa pagpuyo nila ni Edna. Pito na ka bulan ang ilang panag-ipon isip bana ug asawa, apan wala pa gayud nila matagamtami ang kaharuhay sa pagpuyo. Dako siyag nautang nga salapi sa Insek niyang agalon kay maoy gigasto sa kasal nilang Edna.

“Mosugot ka pa lang unta nga mo-abroad ko, Day Ed, dili unta kita mag-antos sa kakabos!” May sambog pagmahay ang mga pulong ni Boy.

“Dili gyud nako madawat nga magkalagyo tang duha, Dong!” tubag ni Edna. “Dili ko igsapayan nga mag-antos ta sa kakabos basta nia ka lang kanunay sa akong kiliran!”

Morag yelo ang mga pulong ni Edna kansang kabugnaw nakapalukmay sa kasingkasing ni Boy. Gigakos niya ang asawa ug gipatikan og halok ang aping niini.

Human sa ilang paniudto nagdaling mibalik si Boy sa talyer. Misugod dayon siya sa iyang trabaho. Apan wala lang dahuma kalit nga miulbo ang tangke sa gasolina nga nahimutang sa iyang duol. Napiksan kini sa piti-piti sa kalayo gikan sa welding gun nga gigamit sa iyang kauban. Mituasik diha-diha ang nagsigang gasolina gikan sa tangke ug mitugpa sa iyang kalawasan.

Natumba siya ug mikisi-kisi sa sementadong salog hangtod nawad-an siya sa panimuot.

Tungod sa maong hitabo wala na makatrabaho pa si Boy. Naugdaw ang talyer. Hinayhinay nga nahurot ang salapi nga gipabawon kaniya ni Insek Shonga, kay mao man kini ang gikuhaan sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglan lakip na ang iyang tambal.

USA ka adlaw niana samtang naglingkod si Boy sa sala sa ilang balay, mibutho ang mga ginikanan sa iyang asawa. Gisugat sila ni Edna.

“Nia mi, Boy, kay among kuhaon ang among anak!” walay lipudlipod nga namulong ang amahan ni Edna.

“Iuban namo si Edna sa among pagpauli karon, kay di mi buot nga mag-antos siya sa kawad-on! Mapasmo lang siya dinhi!” taas ang tingog sa inahan ni Edna.

“Mopauli na lang ko sa amo, Dong!” sagbat ni Edna. “Mouban ko nila kay di ko na maantos ang atong kakabos. Naamguhan ko na nga di diay mabuhi ang tawo pinaagi lamang sa gugma!”

Gikumot ang kasingkasing ni Boy sa tumang kaguol nga nagtan-aw kang Edna ug sa iyang mga ugangan nga nanaog sa iyang balay. Unya nabatyagan ni Boy ang kalit nga paghanap sa iyang panan-aw kay gibiawan na diay sa mga luha ang iyang mga mata tungod sa kamatayon sa gugma ni Edna kaniya. (KATAPUSAN)