DUNAY panutltihon nga nag-ingon, uwahi na ang pagmahay.

Karong adlawa, atong tiwason ug ipadayon pagtuki ang mga kina-iya ug batasan nga angay likayan o hinuktukan sa di pa magminyo.

Matod ni Dr. Roger Barrier sa Preach it and Teach it, una kining relihiyon. Lisod ig-ipon kung ang imong pares dunay laing tinuhoan o bathala nga gisimba kay kini maoy numero unong rason sa kasagarang panagbangi o di magkasinabot.

Sunod, kung ang imong pares ka daghan na nangipon o naminyo. Angay susihon una molukso sa kaminyuon ang mga rason nganong nanagbuwag sa iyang mga kanhi. Siguro-a sab nga naghinulsol ug na koreksyunan ang iyang mga daang sayop ug hiwing binuhatan kay basig mobalik na sab unya ikaw na ang sunod nga ma biktima.

Angay sab hatagan og daghang panahon ang iyang batasan ug kina-iya. Akong pasabot kanang batasan nga iyara di makaon ug matulon . Pananglitan, paranoid og personalidad. Ang iyang pagtan-aw sa mga binuhatan sa uban makapa-hadlok o ba kaha pa-ubos sa iyang pagkatawo.

Lain sab ning gitawag nila og ‘Avoidant Personality Disorder’. Kini siya gusto nga ang ubang tawo maoy mohimo og desisyon para niya kay wa kini baruganan maong daling masakitan ug di kadawat og mga tamay ug kapildihan.

Sutaa sab ang kagikan labi na kung nagdako sa dysfunctional nga pamilya kay posibling iyang buhaton diha kanimo ang kina-iya nga iyang nadak-an sama sa pagka masupilon o bakakon.

Palayo sab ining mga ‘Angry Bird’ nga kanunay masuko ug way kalipay. Kung imo kining paundayunan, ikaw ang mahimong taga dawat sa iyang mga reklamo, kasakit, kasuko og kalagot. Ang ending ikaw mahimong iyang punching bag.

Kuripot, dalo ug hakog. Ang iya rang kaugalingon ang kanunay’ng gihuna-huna. Obserbahi iyang dinad-an ngadto sa iyang kaugalingong ginikanan, mga igsoon ug mga higala kay kung gi-unsa niya kini pagtratar ug amuma, mao sab kini iyang pagdala unya damlag sa imong ginikanan, paryente ug kaugalingong pamilya.

Busa, ayaw pagdali-dali. Hinuktuki una magpahigot.