NANU ya man ing gubyernu, nanu ya mang ideyalismu,

Maging iti demokaratiku, maging iti komunismu.

E la mako ding kalulu agguiang nanu ing gawan mu,

Uling atiu kekatamu ing sangkan `ya na ing tutu.

Pamaglaban king gubiyernu ene pautus ning Guinu.

Agpang king Banal a Libru igalang lang manimunu.

Ninu man ing magrebelde at gawang e lejitimu,

Lalaban ya ketang tildu ning Dios a mamakalulu.

Ing pautus na ning Guinu karing mepiling Kristyanu,

Dapat la ngan ping mamintu karing batas ning gubiernu.

Igalang la `ng manimunu at telegang talasuyu,

Ban malinis a serbisyu tanggapan ding sablang tau.

Ding mepiling manungkulan atin lang kapakibatan.

Ing mayap yang kabud gawan, kasakiman panginlagan.

Nung nanu ing kailangan iti yang sukat lingunan,

Labanan ing kakaluluan, pasulungan ing kabiayayan..

E ya gawang biru-biru ing tungkulan king gubyernu,

Uling iti instrumentu at galame ne ning Guinu.

King ikakayap ding tau at kapaligiran tamu,

Kapayapan karing baryu't katimawan ding kalulu.

Nanu ing sukat tang daptan ban kamtan ing katimawan?

Pamisanmetung kaulan, pamangurakut sugpuan.

Ding pondo na ning gubiernu kekatamu lang gamitan,

King malinis a paralan agpang karing kautusan.

Neng panaun ning alalan, masusi tang pag-aralan,

Ing kekata'ng pamamili karing dapat manungkulan.

Pilinan la ding malinis, lalu't ding ating kagiwan,

Detang atin nang sibukan ampon malino parasan.

Mumuna ta sanang lawen ing karakter ding tatagal,

King nanumang katungkulan at e tamu mamirapal.

E tamu sa papadala karing kuwalta dang panapal,

Karing pangakung e tutu at paralan a garapal.

Detang dapat tang pilinan, malinis la pilubluban,

E la matako salapi ampon e la tampalasan,

E la sosobra king bisyu, maingat dong pag-aralan

Ding problema na ning balen, ilang agad dang sikasuan.

Ing mayap a manungkulan natural ya keng ganaka.

E ya mabagsik a tau at e biasang mamigawa.

Malugud ya king kayapan, e me damdaman manyira,

Mayagwanta king sarili, magalang yang magsalita.

Ing keang pibale-bale parati yang makabuklat,

Lalu't karetang kalulu, makabuklat ya pa palad.

Malugud ya king pamilya - king asawa na at anak,

Maka-Dios ya't makabalen, karing pangaku tutupad.

Ing kakung kapaniwalan, ala tamung dapat sisian,

Nung baket ding manungkulan, garapal la at gajaman.

E ta mu biasang mamili karetang dapat pilinan.

Paysilo ta kareng kuwalta, sarili mu ing isipan.

O Ginu ming mayupaya, kapilan miya kaya akit,

Ing dalan ning pamagbayu,ban miligtas king pasakit?

Pasakit ning kakaluluan, pasakit ding manalipit,

Ing aslag ning bayung abak maluwat mi neng e akakit.

Sana Ginung mayupaya saupan yu ke pung magbayu,

King kekaming pamamili karing dapat ming ibotu.

Kapakanan ning balayan, pauna mi kening pusu,

Bayu sana ing sarili, O Balen ko, IKA PAMU!

+++++++++++++

Nang Carlos M. Castro

February 09, 2010