ANG magtiayong Gemma ug Eddie kanunay maglalis bisan gamay lang ang hinungdan. Subra ka seloso si Eddie labi na kon makainom ug kanunay niyang dagmalan si Gemma. Ang ilang anak nga si Cherry nga nakasaksi sa gibuhat ni Eddie gibati og kaluoy sa iyang inahan. Bisan unom pa ka tuig ang iyang panuigon masakitan siya nga magtan-aw niini nga kanunay mabun-og.

“Pa, ayaw na dagmali si Mama! Maluoy ka niya!” ni Cherry nga migakos sa iyang amahan human patiri niini si Gemma.

Mikulo si Gemma sa daplin tungod sa kasakit. “Nganong masuko man ka nga nangutana ra man nako si Pare Ben kabahin sa miting sa ‘pantawid pamilya’? Esplikar ni Gemma nga nagtulo ang luha.

“Basin duna moy sekreto nga gitaguan! Uyab tingali mo!” pasangil ni Eddie nga miandar ang pagka abubhoan.

Usa ka higayon nakita ni Eddie ang iyang asawa ug si Ben nga nagkasakay sa dyip padulong sa lungsod. Naglagot si Eddie ug miinom og alak. Mikuha siyag kutsilyo ug giatngan si Ben nga mopauli sa ilang balay. Pagbalik ni Ben kauban gihapon niini pagkanaog sa dyip si Gemma.

“Kamo na diay karon?” matod ni Eddie ug kalit gidunggab niya si Ben nga nasarasay ug natumba sa karsada.

“Tabang! Tabang!” singgit ni Gemma nga wala mahinultol unsay buhaton.

Miabot ang ilang silingan aron dalhon si Ben sa tambalanan. Kay daghang tawo ang midugok, dali nga misibat si Eddie.

Namatay si Ben ug gidakop sa kapulisan si Eddie human mahibaw-i nga nagtago didto sa payag sa iyang ig-agaw. Nahukman siya nga mabilanggo sulod sa dose ka tuig gumikan sa iyang pagpatay kang Ben. Daw naibtan og tunok sa iyang dughan si Gemma dihang nabilanggo na ang iyang bana.. Malinawon na ang iyang kinabuhi.

Sukad nabilanggo ang iyang bana naningkamot si Gemma aron dunay ikasuporta sa iyang anak nga nag-eskuyla na sa hayiskol. Misulod siya isip katabang sa usa ka restawran diin gikaila niya si Rene, usa ka tigulang ulitawo. Natandog si Rene human masayod sa kasinatian ni Gemma sa kinabuhi. Nagkasuod sila hangtod nagkasinabot ang ilang mga kasingkasing. Tungod kay buotan si Rene dali ra silang nagkasuod sa anak ni Gemma. Giisip na siya nga amahan ni Cherry. Sa iyang bahin malipayon na si Gemma ug nahikalimtan na niya ang kapait nga naagian niya sa kinabuhi.

Milabay ang mga katuigan. Atol sa ikanapulo ug walo nga kasaulogan sa adlaw nga natawhan ni Cherry, wala damha nga mitungha si Eddie. Nakagawas na siya sa bilanggoan.

“Lain na diay imong pamilya karon! Gikalimtan na ko nimo! Makita ron ang katag!” singhag ni Eddie kang Gemma. Mibunot si Eddie og pistola.

Mikurog ang tibuok lawas ni Gemma nga wala makatingog. “Kini bang tawhana ang gipuli nimo nako?” ni Eddie nga mibira sa kuwelyo ni Rene.

“Pa, pwede pasagdi mi nga magpuyo nga malinawon? Siya si Rene. Siya ang nagsuporta kanamo sa panahon nga wala ka!” hangyo ni Cherry nga nagpakiluoy sa iyang amahan.

“Dili mahimo!” ni Eddie nga wala maminaw sa iyang anak. Gihapak niya sa pistola ang ulo ni Rene. Natumba si Rene ug gitiunan kini ni Eddie sa pistola.

“Ako ang sad-an ning tanan! Ako ang patya! Ayaw si Rene!” ni Gemma nga miluhod.

Milanog ang masipang buto sulod sa panimalay. Nagkagubot ang mga silingan. Natumba si Eddie human pusila sa mga pulis nga mi-responde sa alarma nga ilang nadawat gikan sa nagpakabana nga silingan ni Gemma.

Didto sa sam-ang atubangan sa lubnganan ni Eddie, mituaw si Gemma, “Rest in peace!” Mitulo ang iyang mga luha kay luyo sa kasakit nga iyang nasinati sa kinabuhi uban kang Eddie misilang ang adlaw sa kalipay, human sa dulom nga kagahapon. Malinawon na ang iyang kinabuhi uban ni Rene nga naghatag og inspirasyon sa iyang pamilya.

(KATAPUSAN)