SUKDON ko pa unta

Ang gihabugon sa akong mga tinguha

Nga mitublaw hangtod sa Adlaw,

Bulan ug Kabituonan, sangko sa mga

Ngilit sa Langit.

Tugkaron ko pa unta

Ang giladmon sa kahimungawong

Tidlom sa tinakpang mga ganghaan

Sa kamatuoran nga kanako gilimod

Sa panahon.

Apan hapo na ang akong mga gutlo.

Buot na akong mobalik paglupad

Tultol sa gitalikdan kong salag,

Unya gakson ang nagpaabot nga kahilom

Nga tua: andam nga makig-unong

Sa akong pag-inusara!