PAMPANGA

Garcia: Magmula pa mu rin ing mayap a pamidake king pibale-bale (Charity begins at home still)

Kapisik“E YU isipan a ing lugud bang maging tune kaylangan maging e pangkaraniwan.

Ing kaylangan tamu lugud a e papagal. Magi kayung tapat karing mangalating bage

uling karela manibatan ing kekayung sikanan. “

“E yu paburen a ding lalapit kekayu mako lang e lakwas mayap at lakwas masaya.

Magi kayung mabibye pamipasyag ning ganaka ning Dyos: ganaka king lupa yu,

ganaka karing mata yu, ganaka king timan yu. “

“Nanu akarapat mu bang aysulung ing pangyatung kapayapan?

Muli ka at luguran mo ring palipi mu.”

~ Indung Teresa ning Kolkata

(Mother Teresa ning Calcutta)

“Lagpus karing sablang deni isulud mu ing lugud,

iti ya ing pantas a pamisamak ning pamisanmetung.”

~ Kolosyanu, Dangka 3: Sunis 4

(Colossians 3:14)

***

Ating diparan a sasabing, “Lakwas mayap ing mamye kesa king tatanggap”. Balu da kaya deng aliwa ita? Karing taung tune makyabe karing kapara dang tau—manyaman ita at alang pamagkumwari ing diwa ning pamidake king nanu mang atin la at buri da atakman da naman ing nyaman a atakman da. Malagu ing alang pangamakasarili at pamidake.

Karing magaral kanita, deng kaklasing alang daralang papil, pambura, krayola o lapis papandaman da la o dirinan da la reng ninu mang atin darala. Alang magmasungit. Alang makasarili. Manayun pagumasdan. Maralas pin pati deng dakal a daralang bakal dirinan da la reng kaklasi dang pakakalulu at e makapagbakal.

Karing mikamakamaganak mayayakit ing likas a pamidake agya mang neng kai daig da pa reng e kamaganak deng mikamaganak king pamidake uli da reng mapilang sangkan.

Deng mikakamaganak mikakabalu la king dakal a bage at aliwa mu ing mayap iti nung e pati na e mayap mikakabalu la inya sa’t nung mipagkamwa la mipapalwal ing kasiran kabud mipate na la.

Makalungkut ing antini. Tutu ing lakwas marayuput ing daya kesa keng danum dapot neng mikakasakitan lang lub deng mikakapatad o mikakamaganak biglang lalabno ing daya kesa keng danum. Kabud ating magumpisang mipalwal e mayap a bage a e sukat mipalwal kareng aliwa kanita na lalung mipakarok ing alang kakwenta-kwentang pipate at magi na iting makarine karing maldang makabalu.

Nung mayap ka kareng aliwa—manayun ita. Nung mayap ka kareng kamaganak mu—dapat mu ita. Makanyan man, ing pamiyabe masalese sukat mung manibatan king kilub ning pibale-bale. Aliwa itang mayap ka kareng aliwa dapot kareng kapatad mung kayabe mu manibat inyang mimulagat ka keng masala angga na ngeni dapot daig da pa reng aliwa keng pamakyabe mung masalese. Makakalingwan ing mayap a pamikakapatad o pamikamakamaganak.

Lakwas e manayun a ing manawang a milyari keng kilub ning pbale-bale miladlad king kilwal bang pagpyestan da reng mapakyalam, mapag-indredus at lalu na reng marirya kekayu. Nung byasa kang makyabe karing aliwa—pakipate mo man o magpakamate ka man karela—alang ulaga nung deng katubale mu e mo pagmasabal at e mo pikabyan.

Ninu waring dumame keka, ninung sumaup keka at ninung mantabe keka nung dasnan na ka ning kelampalad o mabayat a kaligaligan? Ninung apanaligan mu? Ninung kararagli mung alapitan? Aliwa ding katubale mo? Nung aliwa, mekad panusigan mo pang mumuna reng aliwa kesa kareng kapatad, pengari o kamaganak mu inya e da ka katulan.

Deng kapatad, pengari at kamaganak pigkalub no ning Apung Ginu kekatamu at itamu karela at ilang misadsad kekatamu kaba ning bye inya e ta sukat kakalingwan a ing pamidake magmula king pibale-bale.

***

Dake Talabaldugan:

irap – (palagyu) pamang-irap, lawe o suglap a mapanglati, mimwa o mataras. English: angry or scoffing look, sullen glance. Alimbawa king pamangamit: “Pane ing irap nang Isang inyang datang ya ing pikakasaman nang kasiping balemalambat nang e mumuli.”

iraw/iro – (palagyu) tandang a panyabung bulbulang maputi at matuling. English: rooster of black and white plummage. Alimbawa king pamangamit: “Alang mekasambut keng iro nang Iru agyang mekatalima ne linaban keng sabung inyang Sabadu.”

iro – (palagyu ing kule ning maslag a banwa, lalu na neng aldo. English: blue, azure. Alimbawa king pamangamit: “Iro ngan ing kule ding sablang binang marayu king panakit.”

irí – (palagyu) tanda ning pangasumami. English: gesture of disdain. Alimbawa king pamangamit: “Alang mayap keng pepakit nang iri ning pari karing lalaking memanyimbang linwal naman kabang manaral ya.

iríng – (panguri) matikas, mabikas, matimyas, manayun. English: graceful. Alimbawa king pamangamit: “Uling manyampukaki ya king iring a kimut na i Biring inya yang apansing da reng ukum keng ligligan legwan inya yang menyambut.”

***

GAWING MEKALINGWAN KARING KAPAMPANGAN!

  1. E ku pa kelingwan ing gawi da reng Kapampangan kanita a pamidake karing misiping-siping bale. Nanu mang lulutu da, aldobeytan man, binyag man, kasal man o agyang ala mang pagtau—darakayan da la ring siping dang bale at laganas a kabalantyan. Deng malapit a pamisiping bale, yabut da mu kareng awang ing darake dang pamangan at makapinggan man—misan wasan dang tambing ing pidatukang pinggan o silyo—at isubli de man ing pilulanan atin ya namang kapalit aliwang pamangan a linutu da reng pidakayan.


Singkanyaman la lutu at siglulu lang makapidake king metung at metung. E masanting pagumasdan ita? Sayang mu pin e na antita ngeni. Metung na naming senayan itang mitambunan na keng panaun.

***

PAMIPALINO: Ing Kapisik magnasa ya at manwalang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kalinangan Kapampangan kapamilatan ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan-panyulat a misulat king pigmulan at tune kulitan kambe ning dalise at mapagmasabal a pamisip at parasan.

Ing panyulat ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan. Ing Kapisik ala yang kikilingan a kapanaligan, aguman o ninu man nung e ing Lubusang Katutwan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.

VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph