KARON pa mahigugma si Rey og ingon niini. Apan sa usa ka dalaga nga aduna nay tag-iya. Si Elisa. Si Elisa matahom. Batan-on. Lamang kay kerida kini ni Mr. Montebon, ang edaran ug sapian nga magpapatigayon.

Si Mr. Montebon agalon ni Rey. Siya ang personal driver niini. Siya ang tighatod-kuha kang Elisa sa tulonghaan. Gigastuan ni Mr. Montebon. Giabang og mahalon nga apartment. Apan wa moipon kaniya si Mr. Montebon. May matahom kining mansiyon uban sa asawa ug mga anak.

Kanunayng magkatupad sila si Rey ug Elisa sa awtong Innova nga gimaneho sa ulitawo. Apan alang kang Rey, usa ka mahabog nga paril ang nag-ulang kanilang duha. Maong tak-om ang iyang mga ngabil sa pagtug-an sa gibating paghigugma ngadto kang Elisa.

Apan usa ka adlaw niana wa na makaantos ang ulitawo...

“Elisa, duna koy itug-an nimo. Hinaot, dili ka masuko,” ni Rey.

“Unsa man na, Rey?” ni Elisa nga mitan-aw sa seryusong nawong sa ulitawo.

“Gihigugma tika, Elisa!”

“Ha? Nahigugma ka kanako, Rey?”

“Oo, Elisa. Dugay na... sukad nga nakaila ako kanimo.”

“Unsay imong garantiya nga magmalipayon ako uban kanimo?”

“Ang katim-os sa akong gugma. Mao nga buwagi si Mr. Montebon. Wa kay maayong ugma uban kaniya.”

“Buwagan? Ha-ha-ha-ha! Buwagan ko si Ramon nga adunahan, ug ikaw ang palabihon ko nga way kangho? Binuang!”

Nasamad ang garbo ni Rey. Maong nakahukom siya nga mopauli sa ilang probinsiya. Buot siyang malimot kang Elisa. Sa ilang lungsod nakatukod siyag gamayng talyer ginamit ang natigom niyang salapi sulod sa lima ka tuig niyang pag-alagad kang Mr. Montebon. Miasenso ang talyer ni Rey tungod sa iyang kakugi. Apan bisan sa kadaghan sa iyang mga gimbuhaton, ang panahon kanunayng migahin kaniyag mga paghandom kang Elisa. Wala gayud siya malimot sa dalaga.

USA ka adlaw dihay nangayog katahuran. “Maayong hapon, Rey!”

Nahalingi si Rey. Nakita niya si Elisa nga nagbarog sa gawas sa talyer. Nagkabiba kini og gamayng travelling bag.

“E-Elisa...! I-Ikaw ba?” Nahikurat si Rey. Dali siya nga miduol kang Elisa.

“Oo, ako. Gianhi tika kay buot kong mangayog pasaylo nimo.”

“Mangayog pasaylo? A, bahin sa unsa, Elisa?”

“Sa gihimo kong pag-insulto sa imong pagka tawo.” Miduko si Elisa nga maulawon. Gitutokan siya ni Rey. Dako ang paghugo sa dalaga. May kaluoy ug kahingawa nga kalit mihinol sa kahiladman sa ulitawo.

“A, kining... ayaw na kadto hunahunaa, Elisa. Tuod, kumusta na kamo si Mr. Montebon?”

“Gibuwagan ko na siya. Husto ang imong giingon kaniadto. Wala akoy maayong kaugmaon kon ipadayon ko ang among relasyon.”

Inanay nga misayag ang dagway ni Rey. “Kon mao na, Elisa, wala na diay babag ang gugma ko kanimo?”

“Wala nay panahon, Rey. Sukad pa kaniadto, dili ako angay kanimo.”

Kalit gigakos ni Rey ang dalaga. Unya inanayng gidaitol sa ulitawo ang iyang mga ngabil sa mga ngabil ni Elisa aron dili na kini makalitok pa og mga pulong sa pagduhaduha sa kamatinud-anon sa iyang gugma (KATAPUSAN)