PAMPANGA

Garcia: Pamaglibang at pamangalingwan (Diversion and forgetfulness)

Kapisik

“ILIBANG mo ring mata ku karing pyalungan at kalakuti,

pasiknangan mu ku king dane ning pamanalo.

Patibayan mo ring tipan mu kanaku—pangaku karing sablang tatakut keka.

Pangilagan mo ring magaspang a pamangamanu ding maglibak kanaku—

dapot ing sasabyan mu parating mayap a bina.

Pagumasdan mu nung makananu ku karanup karing usuk mu;

Palambatan mu ing bye ku kapamilatan ning makatud mung paralan.”

~ Dalit, Dangka 119: Sunis 37-40

(Psalm 119:37-40)

“Mika-malit ka; mapagumasid: ing kasalang mung ing Dyablu,

anting maynge ulimo, lakad-lakad ya, mantun yang asamul na.”

~Mumunang Pedru, Dangka 5: Sunis 8

(1 Peter 5:8)

“Ding mali mung dapat sebatan na ing pamadatang ding bage deni.

Ding sala mu lingad na ing kasaplalan mu.”

~Yeremya, Dangka 5: Sunis 25

(Jeremiah 5:25)

“Dapot ing maging makadiwa isip bye at kapayapan.”

~ Romanu, Dangka 8: Sunis 6

(Romans 8:6)

***

Maglibang la ring keraklan bang makapangalingwan—bang akalingwan ing daralanan dang lumbe, kaligaligan o kasakitan. Agyang ninu—matwa o anak, babai o lalaki, masalapi o pakakalulu, mayna o masikan, masakit o ali—maglibang la ngan ba’lang makapangalingwan king e mayap a kabilyan.

Miyayaliwa ing paralan ning pamaglibang.

Ating makirandam tigtigan o dalit. Ating manalbe TV o sine. Ating pakapangan da. Ating susugal. Ating maglasing. Ating gagamit panulu—makabatas man o ali. Ating paglibangan da la ring lalaki o babai bang apanyamantalan at agamit da bang makapangalingwan la king kelang-laman o kelang-kabaldugan ning bye ra king kasalungsungan.

Pamangalingwan ing sangkan o’t maglibang la reng tau. Makanyan man, e sukat kalingwan ing katungkulan anting kayagum ning metung a pibale-bale, kabalantyan, balen, lalawigan at bangsa. E ta sukat salungat karing batas ning bangsa at banwa. E ta sukat makapanasakit o makapanyira. E baling manalbe tang TV o sine—basta ken mung makapagpabayu king isip tamu bang kumayap ya iti. Mangan ta man bang makapaglibang—e ta sana pakarakal uling e mayap ita king katawan. E kaylangan maglasing.

Makapangalingwan ta’man kalako ing lasing mibalik pa mu rin ing isip tamu king nanu mang e mayap a linub kaniting kaligaligan, kagulwan o nanu mang makalasun kaisipan at makasugat kapanamdaman. Pangsaguli mu ing talab ning alak. Atin pang e mayap a kapalit king kalusugan tamu at pamisip.

Lakwas nang e mayap gumamit e makabatas a panulu nung bisa ta mung mangalingwan. Mekad kasi pati batas asira tamu. Pati kapanamdaman da reng aliwa asugat tamu. Pati kapayapan ding keraklan o agyang ditak mu man agulu tamu. Alang asasalese ing pamangamit e makabatas a panulu. Inya pin e makbatas, e. Inya pin mu naman—dakal ing e makabtas a agawa tamu nung minum tamung e makabatas a panulu. Agyang makabatas la man e ta pa makasigurung e ta labug isip nung gumamit ta’ng panulu ba’tamung makapangalingwan.

Ma‘p pa sana nung makirandam ta namung malagu, mayumu at banayad a tigtigan o dalit a magpa-tunud karing pusu at isip tamung mapagal, balisa o malungkut. Lalu na nung deng pakirandaman tamu detang ding amanu da mamye mayap a aral kekatamu. Aliwa retang pagulisak o birit. Lalu tamung mabalisa o mekad mamurit pa kareta.

Makanyan man, ala nang makasaul pa nung ing gawan tamung pamaglibang ya pin ing pamakirandam at pamigale karing nwan a lagyu ning Apung Ginu. Mamili tamu karing e abilang-bilang a lagyu ning Dyos at ila ring makasaup ba’tamung akalingwan ing e mayap a laman ding isip at pusu tamu.

***

Dake Talabaldugan:

isip¹ – (palagyu) panakit, pamaglalawe. English: viewpoint, perception. Alimbawa king pamangamit: “King isip nang Imping keng panaun ala nang pagasa pang kumati pa ing albug bayu ya makauli king bale na kangatba.”

isip² – (palagyu) isip. English: mind, inner feelings, internal realm. Alimbawa king pamangamit: “Adaranas tamu king isip ning balang metung kekatamu ing kasakitan dapot alang manakit kaniti nung e mu itamu.”

isip³ – (palagyu) bignay/bigne. English: a fruit–bearing tree. Alimbawa king pamangamit: “Penugse da la mu reng anak deng penagtal dang bunga ding isip keng lele ilug uling bala da kanu e la kakanan deta.”

isís, is-is¹ – (palagyu) pakiling, alasas. English: Ficus ulimifolia; a shrub with sandd-paper like leaves on surface and thus used for cleaning utensils, tables and desks. Alimbawa king pamangamit: “Pane da kaming papagbakalang isis keng kekaming pipagaralan bang paglinis mi kareng kekaming luklukan.”

ismid¹ – (palagyu) pamag-ismid, sibi/pamanyibi. English: puckering of lips or mouth; sneer; scoffing expression around lips. Alimbawa king pamangamit: “Pane ing ismid nang Ilung neng darandaman nang pupuryan de ing matalik nang kakaluguran a i Abling oneng keng arapan papakit na aliwa.”

***

GAWING MEKALINGWAN KARING KAPAMPANGAN!

Sadya mamangawa lang lamu kareng sapwang sagin deng Kapampangan balang daratang ing albug. Manga-apat o lima anggang anam a sapwa ing pitaid-taid da kareng payat a kwayan ing gagamitan da bang makagawa lang lamu a sasakyan dang pamunta keng kabalenan o pandulung keng ligawan bang mangwa lang asan, paro o pati na apulid. Keng panaung kasalungsungan mekalingwan na ing antita uling ditak na lang manese sagin kareng mula da reng kabalen. Buri da pang sasali na la mung apangan da.

***

PAMIPALINO: Ing Kapisik magnasa ya at manwalang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kalinangan Kapampangan kapamilatan ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan-panyulat a misulat king pigmulan at tune kulitan kambe ning dalise at mapagmasabal a pamisip at parasan. Ing panyulat ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan. Ing Kapisik ala yang kikilingan a kapanaligan, aguman o ninu man nung e ing Lubusang Katutwan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph